Arbetstagaren har rätt till familjeledighet vars längd i regel är bunden till moderskapspenningperioden, perioden för särskild moderskapspenning eller faderskaps- och föräldrapenningperioden enligt sjukförsäkringslagen. Under moderskaps-, föräldra- och faderskapsledigheten betalas dagpenning som fastställs enligt arbetsinkomsterna eller minimidagpenning.

Moderskapsledigheten är den första familjeledigheten

 • Moderskapsledigheten kan börja tidigast 50 vardagar och senast 30 vardagar före det beräknade förlossningsdatumet. Du kan själv bestämma när du blir moderskapsledig. Vardagar är dagarna från måndag till lördag med söckenhelger borträknade.
 • Moderskapsledighetens längd är 105 vardagar (sex vardagar per vecka), dvs. ungefär fyra månader.
 • När din moderskapsledighet börjar får du moderskapspenning från FPA. Om du får lön under moderskapsledigheten betalar FPA moderskapspenningen till din arbetsgivare för denna period.
 • Meddela ledigheten till arbetsgivaren minst två månader innan den börjar.

Under föräldraledigheten sköter man babyn

 • Efter moderskapsledigheten kan antingen pappan eller mamman bli föräldraledig och stanna hemma med barnet i 158 vardagar (sex vardagar per vecka), dvs. ungefär ett halvår.
 • Ledigheten kan fördelas mellan pappan och mamman.
 • Barnet är ungefär nio månader när föräldrapenningen upphör.
 • Om det föds fler än ett barn på en gång förlängs föräldraledigheten med 60 vardagar.
 • Även ett adoptivbarns föräldrar har rätt till familjeledighet om barnet är yngre än sju år när vården börjar.

Faderskapsledighet är pappans ledighet

 • Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar eller ungefär nio veckor (sex vardagar per vecka).
 • Pappan kan efter eget val vara ledig i 1–18 vardagar samtidigt som mamman under den tid mamman får moderskaps- eller föräldrapenning, dvs. till exempel i samband med barnets födelse.
 • De återstående dagarna kan tas ut när föräldrapenningen har upphört.
 • Faderskapsledigheten kan tas ut på en gång eller i flera perioder.
 • Faderskapsledigheten måste ha tagits ut innan barnet fyller två år.
 • FPA betalar faderskapspenning under faderskapsledigheten. Om din arbetsgivare betalar lön under faderskapsledigheten betalas faderskapspenningen till din arbetsgivare.
 • Meddela ledigheten till arbetsgivaren minst två månader innan den börjar. Om ledigheten är högst 12 vardagar ska du meddela detta senast en månad på förhand.