Arbetssökningen kan inledas på nätet

När du blir arbetslös kan du inleda arbetssökningen på nätet på adressen www.te-palvelut.fi. Logga in på tjänsten med bankkoder eller ett chipsförsett identitetskort. Din arbetssökning börjar så fort du har besvarat frågorna i webbtjänsten och skickat uppgifterna.  Om du inte har bankkoder eller ett chipsförsett identitetskort kan arbetssökningen inledas endast genom att du kontaktar arbets- och näringsbyrån personligen.

Gör så här:

Anmäl dig till arbets- och näringsbyrån som arbetslös arbetssökande på heltid

 1. Logga in på webbtjänsten Oma työnhaku (Min arbetssökning) på adressen www.te-palvelut.fi.
 2. Fyll i och skicka de nödvändiga uppgifterna. Om du idkar företagsverksamhet (jord- eller skogsbruk inberäknat), har ofullbordade studier eller om du utnyttjar en sysselsättningsfrämjande tjänst ska du säkerställa att arbets- och näringsbyråns utlåtande innehåller ett ställningstagande till din situation.
 3. Arbets- och näringsbyrån skickar ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån till arbetslöshetskassan eller FPA. Arbets- och näringsbyrån tar också eventuellt kontakt med dig för att tillsammans med dig bedöma din situation och vilka tjänster du har störst nytta av.
 • Arbetslösheten anses ha börjat och arbetslöshetsförmån kan betalas tidigast den dag du anmäler dig som arbetslös arbetssökande på heltid vid arbets- och näringsbyrån.
 • Du går tills vidare miste om utkomstskyddet för arbetslösa om du inte anmäler dig som arbetslös arbetssökande på heltid vid arbets- och näringsbyrån senast inom sex månader efter anställningsförhållandets slut.

Ansök om arbetslöshetsdagpenning

 • Ansök om arbetslöshetsdagpenning hos KOKO-kassan (inkomstrelaterad dagpenning) eller FPA (grunddagpenning/arbetsmarknadsstöd) när du har varit arbetslös i två veckor.
 • Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du är medlem i arbetslöshetskassan, har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor innan du blev arbetslös och om du har uppfyllt arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret uppfylls när du som medlem i kassan har arbetat i 26 kalenderveckor (arbete minst 18 h/kalendervecka) och lönen för heltidsarbete har varit minst kollektivavtalsenlig eller 1 252 e/månad (2021).
 • Ansökan ska lämnas in till arbetslöshetskassan senast tre månader efter den tidpunkt från vilken dagpenningen söks (ansökan kan kompletteras senare med bilagor och redogörelser).
 • Håll arbetssökningen i kraft vid arbets- och näringsbyrån och ditt medlemskap i kraft i KOKO-kassan
 • Kom också ihåg att meddela eventuella förändringar i din situation till vårt medlemsregister (jasenpalvelu@ekonomit.fi) så att du får rabatt på medlemsavgiften.

Utnyttja Finlands Ekonomers medlemstjänster

 • En uppsägning är ofta en stor chock och arbetslöshet är en stor livsförändring. Finlands Ekonomer betjänar sina medlemmar även under arbetslöshetsperioden.
 • Finlands Ekonomers jurister ger anställningsrådgivning till exempel beträffande avtal om anställningens upphörande samt rådgivning i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa.
 • Karriärcoacherna sparrar dig när du söker nytt arbete.
 • Sök arbetsplatser för ekonomer i Finlands Ekonomers LinkedIn-grupp.