Enligt lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen) måste arbetsgivaren förhandla med arbetstagarnas företrädare innan det fattas sådana beslut om affärsverksamheten som påverkar personalens ställning. Arbetsgivaren får ensidigt fatta ett beslut som gäller affärsverksamheten men är skyldig att förhandla om beslutets konsekvenser för personalen.

När är arbetsgivaren skyldig att förhandla?

Enligt samarbetslagen uppstår förhandlingsskyldighet till exempel när arbetsgivaren överväger att utvidga eller inskränka verksamheten, ändra arbetsarrangemangen och när åtgärden kan innebära konsekvenser för personalen. Samarbetsförhandlingar ska alltid föras när arbetsgivaren överväger att minska användningen av arbetskraft till exempel genom permitteringar eller uppsägningar.

Samarbetslagen tillämpas i företag som har minst 20 regelbundna anställda.

Stöd för förhandlingsprocessen

Vi vill stödja våra medlemmar i förändringssituationer både under samarbetsförhandlingarna och efteråt: våra ombudsmän ger råd för samarbetsprocessen, våra karriärcoacher sparrar i arbetssökningen bland annat genom att gå igenom arbetsansökan och CV:t, Jobs-avsnittet i vår LinkedIn-grupp innehåller arbetsplatser för ekonomer och våra jurister ger till exempel råd om hur du ska gå tillväga med avtalet om anställningens upphörande, granskar arbetsavtalet och hjälper i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa.