Semestern ger en andningspaus i arbetet

Semesterlagen tillämpas på arbete som utförs i ett anställnings- och tjänsteförhållande. Med stöd av semesterlagen har arbetstagaren rätt till semester. Om ett arbets- eller tjänstekollektivavtal tillämpas på anställningen kan bestämmelserna om rätt till semester avvika från semesterlagen. Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagaren arbetar under semestern. Semestern kan under inga omständigheter omvandlas till pengar.

Kollektivavtalet kan förbättra semestern

Semesterlagen är i princip en tvingande rätt. I praktiken betyder detta att man inte ens med arbetstagarens samtycke kan avtala om förmåner som är sämre än semesterlagen.
I en del av kollektiv- och tjänstekollektivavtalen har man dock avtalat om bättre villkor än semesterlagen, till exempel semesterpenning eller semester som är längre än vad som föreskrivs i semesterlagen. Lagen kräver alltså inte att semesterpenning eller semesterpremie betalas. Kontrollera ditt arbetsavtal om ett kollektivavtal tillämpas på ditt arbete och om det finns bestämmelser om semester eller semesterpenning i kollektivavtalet.

Kvalifikationsmånaden bestämmer semesterns längd

  • Längden på semestern bestäms enligt antalet hela kvalifikationsmånader.
  • Som en hel kvalifikationsmånad räknas en sådan kalendermånad under vilken arbetstagaren har arbetat minst 14 dagar.
  • För en deltidsanställd som arbetar mindre än 14 dagar per månad räknas en kalendermånad under vilken arbetstagaren har arbetat minst 35 timmar som hel kvalifikationsmånad.
  • När antalet hela kvalifikationsmånader beräknas intjänas semester också för tid som är likställd med arbetad tid på ett sätt som specificeras noggrannare i semesterlagen. Bland annat semester, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt avlönad sjukledighet som tid som är likställd med arbetad tid.
  • En arbetstagare som enligt avtalet arbetar mindre än 14 dagar eller 35 timmar varje kalendermånad har, om anställningsförhållandet fortsätter, rätt att som lediga dagar få två vardagar för varje kalendermånad som han eller hon varit anställd.

Semesterns längd

  • En arbetstagare intjänar semester 1.4–31.3.
  • Om anställningen har pågått minst ett år vid slutet av kvalifikationsåret (31.3) intjänas 2,5 vardagar semester per månad och i övrigt två vardagar per månad.
  • De intjänade semesterdagarna är inte arbetsdagar utan vardagar, dvs. helgfria lördagar kortar av semestern. Till en hel semestervecka går det åt sex semesterdagar.
  • Kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, julaftonen, midsommaraftonen, påsklördagen och första maj är inte vardagar. Om en sådan dag ingår i semestern behöver en semesterdag inte användas för denna. Semesterlagen innehåller inga bestämmelser om att semestern borde omfatta ett visst antal lördagar.

Läs mer om tidpunkten för semestern och semesterlönen.
Du visste väl också att du kan spara semesterdagar?