• Utgångspunkten är att arbetstagaren får normal lön för semestertiden, dvs. den lön som arbetstagaren har när semestern börjar.
  • Förutom penninglön är arbetsgivaren skyldig att även under semestertiden ge arbetstagaren de naturaförmåner som denne har rätt till oavkortade. Detta betyder att arbetstagaren bland annat har rätt att använda sin tjänstetelefon eller -bil även under semestern.
  • Arbetstagaren kan få lunchsedlar endast för verkliga arbetsdagar, dvs. arbetsgivaren behöver inte ge lunchsedlar för semestertiden. I detta fall ska måltidsförmånens beskattningsvärde läggas till arbetstagarens semesterlön. Om arbetstagaren får lunchsedlar för semesterdagarna värderas de i beskattningen till sitt nominella värde och inte till beskattningsvärdet.
  • Semesterlönen ska betalas innan semestern börjar. För en semesterperiod på högst sex dagar får semesterlön betalas ut på den normala löneutbetalningsdagen.
  • När anställningsförhållandet upphör betalas semesterersättning för de semesterdagar som inte tagits ut. Semesterersättningen motsvarar den semesterlön som personen skulle ha fått om han eller hon hade tagit ut semestern.

Semesterpenning

  • Semesterpenning eller semesterpremie avtalas vanligen i kollektivavtalen.
  • Lagen kräver inte att semesterpenning eller semesterpremie betalas, utan betalningen av dessa grundar sig på arbets- och tjänstekollektivavtal, avtal som ingåtts på en enskild arbetsplats eller på arbetstagarens eget arbetsavtal.
  • Semesterpenningens storlek och grunder varierar beroende på kollektivavtal, men vanligen är den 50 procent av den semesterlön som betalats ut i pengar.
  • På många arbetsplatser som inte omfattas av något kollektivavtal och där det saknas bestämmelser om semesterpenningen, har semesterpenning ändå betalats ut till arbetstagarna.
  • Om ett kollektivavtal saknas är det alltid bäst att avtala om semesterpenningen i ditt arbetsavtal för att undvika tolkningsproblem.