Ett anställningsförhållande kan upphöra på många sätt och under olika omständigheter. Arbetsgivaren kan säga upp arbetsavtalet antingen av orsaker som beror på arbetstagaren eller av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. Vid allvarliga försummelser kan arbetsgivaren till och med häva arbetsavtalet. Oberoende av situationen måste arbetsgivaren på det sätt som lagen kräver motivera varför arbetsavtalet upphör.

Vi hjälper dig om du blir uppsagd

En uppsägning är ofta en stor chock och arbetslöshet är en stor livsförändring. Vid en uppsägning ger våra jurister anställningsrådgivning och råd i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa. Våra karriärcoacher sparrar dig när du söker nytt arbete. När du är arbetslös får du rabatt på medlemsavgiften.Om du blir arbetslös ska du ta reda på hur du säkerställer utkomstskyddet.

Kontrollera din rätt till omställningsskydd

Målet med omställningsskyddet är att hjälpa personer att snabbare komma tillbaka in i arbetslivet.

  • Om arbetsavtalet sägs upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker har arbetstagaren rätt till avlönad sysselsättningsledighet under uppsägningstiden. Den anställda kan utnyttja ledigheten för att göra upp ett arbetsprogram, för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt programmet, praktik, inlärning i arbetet, arbetssökning, anställningsintervju eller omplaceringsträning. Ledigheten är 5–20 arbetsdagar beroende på uppsägningstidens längd.
  • I samarbetsförhandlingar som inletts den 1 januari 2017 eller senare ska arbetsgivaren ge en arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker tillfälle att delta i sysselsättningsfrämjande coaching eller utbildning. Förutsättningen är att arbetsgivaren har minst 30 anställda och att arbetstagarens anställningsförhållande har pågått i minst fem år.
  • Om arbetstagaren har sagts upp av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker den 1 januari 2017 eller senare ska arbetsgivaren ordna företagshälsovård för den uppsagde arbetstagaren i sex månader från det att arbetsplikten har upphört. Förutsättningen är att arbetsgivaren har minst 30 anställda och att arbetstagarens anställningsförhållande har pågått i minst fem år.