Kompetensutveckling innebär utveckling av individens kompetens och yrkeskunskap under hela karriären. I ditt eget arbete kan du utveckla kompetensen genom att uppdatera, utvidga eller fördjupa yrkeskompetensen eller genom att helt rikta om den.

Betydelsen av kompetensutveckling

Målet med kompetensutveckling är en helhetsbetonad utveckling av arbetsgemenskapen och organisationen. Kompetensutvecklingen är en del av planeringen av organisationens strategiska verksamhet och utvecklingens riktning och mål grundar sig på organisationens strategiska mål. Hela organisationen, ända upp till högsta ledningen, bör identifiera och erkänna kompetensutvecklingens betydelse och relevans.

Hur utvecklas kompetensen på arbetsplatserna?

  • Branschspecifika seminarier och konferenser.
  • Examensinriktad eller icke-examensinriktad kort- eller långvarig utbildning.
  • Utbildnings- och utvecklingsprogram för enskilda organisationer.
  • Coaching, sparring och mentorskap individuellt eller i grupp.
  • Genom att delta i arbetsplatsens forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Arbetsrotation via yrkesmässiga nätverk.
  • Genom att läsa facklitteratur och -tidningar.
  • Podcasts, webbinarier, Mooc-kurser och nätbaserade kurser.