Finlands Ekonomer söker aktiva personer till sina olika organ för perioden 2021–2023

Till Ekonomernas organ hör förutom styrelsen även organ som representerar olika verksamhetsområden samt nätverk. Förbundsmötet utövar den högsta beslutanderätten. Tillsammans med de sakkunniga på kontoret arbetar hela denna palett för medlemmarnas bästa. Nu söker vi dig, ekonom- och studerandemedlem, som har ett särskilt intresse för arbetslivsfrågor eller frågor som gäller utbildningspolitik eller företagande.

Kuvituskuva

Vi söker aktiva personer till följande organ inom Finlands Ekonomer:

Utbildningspolitiska kommittén

 • Kommittén bereder det utbildningspolitiska påverkansarbetet och är expert inom utbildningspolitik. Medlemmarna i kommittén bildar en helhet som har omfattande kompetens och erfarenhet av universitet, yrkeshögskolor, vuxenutbildning och studentpolitik.

Arbetslivskommittén

 • I arbetslivskommittén finns expertis bland annat i samhällspolitik samt avtalsverksamhet i privata och offentliga sektorn. Kommittén stöder det praktiska påverkansarbetet i arbetsmarknads- och intressebevakningsfrågor.

Företagardelegationen:

 • Företagardelegationen stöder det näringspolitiska påverkansarbetet och är sakkunnig i frågor som gäller företagande. Tyngdpunkten för arbetsgruppens arbete är ett allt synligare påverkansarbete. Bland arbetsgruppens medlemmar finns expertis inom tillväxtföretagande och verksamhet som egenföretagare samt vilja att vidareutveckla Ekonomernas påverkans- och tjänsteutbud till företagarmedlemmar och personer som är intresserade av företagande.

Ansökningsanvisningar

Om du vill ställa upp som kandidat till Finlands Ekonomers olika organ ska du fylla i ansökningsblanketten och lämna dina CV-uppgifter. Endast styrelsen och de aktörer som deltar i beslutsfattandet under ansökningsprocessen har tillgång till CV-uppgifterna.

Om du tidigare i höst ställde upp som kandidat till Finlands Ekonomers styrelse och i detta sammanhang meddelade att du även ställer upp som kandidat till utbildningspolitiska kommittén eller arbetslivskommittén behöver du inte skicka någon ny ansökan. Om du är intresserad även av företagardelegationen ska du fylla i nedanstående ansökningsblankett.

Ansökningstiden går ut 25.11.2020 kl. 23:59.

Notera! Tyvärr är ansökningsblanketten inaktiverad på grund av ett underhållsavbrott den 20-22 november. Därför har ansökningsperioden förlängts till onsdagen den 25 november fram till 23:59 (ursprungligt stängningsdatum 23 november kl 23:59).

Till kommittéerna väljs 7–10 medlemmar och till företagardelegationen högst 8 medlemmar. Organen sammanträder cirka 4–6 gånger per år, i regel kvällstid. Du kan ställa upp som kandidat även om du inte är medlem i din medlemsförenings styrelse eller direktion.

Läs mer:

Ansökningstiden går ut 25.11.2020 kl. 23:59.

Följande personer ger mer information om ansökan till de olika organen:

 • Arbetslivskommittén:
  Riku Salokannel, tfn +358 40 724 9566
 • Utbildningspolitiska kommittén:
  Mika Parkkari, tfn +358 400 802 145
 • Företagardelegationen:
  Ted Apter, tfn +358 400 602 439
 • e-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ekonomit.fi