Finlands Ekonomer söker aktiva personer till styrelsen för perioden 2021–2023

Finlands Ekonomer har en omfattande organisation med många olika organ. Det högsta beslutande organet är förbundsmötet. Förbundets röstberättigade medlemmar är ekonomföreningarna och studerandeföreningarna. Förbundsmötet väljer Finlands Ekonomers styrelse för tre år åt gången. Många olika kommittéer, arbetsgrupper och nätverk är underställda styrelsen.

Kuvituskuva

På höstförbundsmötet 21.11.2020 väljs ny förbundsstyrelse för treårsperioden 1.1.2021–31.12.2023.

Styrelsen utgörs av en ordförande och vice ordförandena samt minst sex och högst nio övriga medlemmar. Minst en medlem ska representera studerandena. En del av styrelsemedlemmarna är ordförande för kommittéer som lyder under styrelsen. Alla styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i en medlemsförening.

Om du vill ställa upp som kandidat till Finlands Ekonomers styrelse ska du fylla i den elektroniska ansökningsblanketten jämte CV-uppgifter. Ansökningstid 14.8– 13.9.2020. 

Innan du fyller i ansökningsblanketten, läs också Anvisningar om ansökan till styrelsen och Styrelsearbete i Finlands Ekonomer.

Ansökningstiden till styrelsen pågår 14.8–13.9.2020.

Läs bloggen:

Nina Ingves: “Åren i förbundets styrelse har varit otroligt lärorika”