Finlands Ekonomer är ett samfund för ekonomer och ekonomistuderande

Vi är en service- och intresseorganisation för personer som har avlagt universitetsexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Våra medlemmar hör till 25 ekonomföreningar och 14 studerandeföreningar. Vi har 58 000 medlemmar och är därmed Akavas fjärde största medlemsorganisation. Vi har en omfattande organisation som består av olika organ.