Finlands Ekonomer främjar aktivt kvaliteten på utbildningen som leder till examen i ekonomiska vetenskaper, på den ekonomiska forskningen och på de utexaminerade ekonomernas kompetens och deras möjligheter att utveckla sin kompetens.

Våra medlemsundersökningar visar att medlemmarna sätter stort värde på att vi arbetar för att stärka utbildningens kvalitet. Uppskattningen av ekonomer och även av utbildningen i ekonomiska vetenskaper grundar sig på studerandenas och de utexaminerade ekonomernas starka kunnande på arbetsmarknaden och på deras förmåga att upprätthålla och utveckla sin kompetens även när omvärlden förändras. För att upprätthålla utbildningens kvalitet och konkurrenskraft krävs fortgående åtgärder så att såväl utbildningssystemet som utbildningsinnehållet och undervisningsmetoderna utvecklas.

För att främja våra utbildningspolitiska mål samarbetar vi till exempel med universitet, studerandeföreningar, andra arbetsmarknadsorganisationer och politiska partier. En av våra närmaste samarbetspartner är Föreningen för handelshögskolorna i Finland, ABS.

Under de senaste åren har vi gjort följande insatser för att främja utbildningens kvalitet:

Resurser för utbildning och forskning

  • Finlands Ekonomers förbundsmöte beslutade våren 2017 att kapitalisera sammanlagt 500 000 euro till tio universitet som ordnar utbildning och bedriver forskning i ekonomiska vetenskaper. Beloppet fördelades mellan enheterna i proportion till antalet avlagda ekonomie magisterexamina vid enheten.
  • Undervisning och inlärning
  • Sedan 1998 delar vi ut Undervisningspriset för att betona vikten av god undervisning och lärare och för att ge olika enheter tillfälle att ta del av goda förfaringssätt.  Temat för Undervisningspriset väljs ofta utifrån respons från studerandena. Information om den senaste mottagaren av Undervisningspriset hittar du här.
  • Vi har uppmuntrat universitetsenheterna som ger undervisning i ekonomiska vetenskaper att stärka det nationella samarbetet och utnyttja digitala inlärningsmiljöer i större utsträckning för att göra studierna flexiblare för studerandena. Tillsammans med enheterna har vi till exempel inlett en nätbaserad studiehelhet i företagskunnande 2017. Undervisningen och studierna i denna studiehelhet sker helt på nätet och de åtta studieavsnitten genomförs i samarbete på riksnivå. I slutet av 2017 lämnade vi i högskolevisionens anda tillsammans med samarbetspartnerna ett förslag till en verksamhetsmodell som skulle innebära en gemensam plattform för Finlands högskolor. Studerandena skulle få större flexibilitet att välja studier vid olika högskolor och högskolorna skulle kunna profilera sig enligt sina starka områden.
  • Utifrån den respons vi fått av studerandena har vi bidragit till att stärka banden mellan studierna och arbetslivet till exempel genom att stödja bokprojektet Yritysyhteistyö opetuksessa i anslutning till temat och genom att dela ut boken till ansvariga vid universiteten. Kontakter till arbetslivet under studietiden var också temat för Undervisningspriset 2016 och då ordnade vi också ett webbinarium där temat behandlades.

Stöd till de ekonomiska enheternas eget kvalitetsarbete

  • I samarbete med de ekonomiska enheterna samlar vi årligen in respons av nyutexaminerade ekonomie magistrar. Utifrån responsen görs en sammanställning som enheterna kan utnyttja för att utveckla den egna undervisningen och handledningen. Förutom detta årliga material producerar vi också sammanställningar till exempel över magistrarnas synpunkter på sina studier och sin karriär efter fem år i arbetslivet. Rapporter som publicerats 2017 kan laddas ner här.
  • År 2016 lät vi utföra utredningen Kauppatieteiden suunta 2017. Utredningen granskade de ekonomiska vetenskapernas status och utveckling under de senaste tio åren. Utredningen kan laddas ner som PDF-fil här.

På bilden överlämnar Finlands Ekonomers ordförande Timo Saranpää ett paradisträd till biträdande rektor Jukka Vesalainen vid Vasa universitet 19.9.2017 som en symbol för vår kapitaldonation.

Ta kontakt

Parkkari Mika
Koulutuspolitiikan erityisasiantuntija
p. +358400802145

Pääomalahjoitus Vaasan yliopistolla