Ekonomistuderandena hör till Finlands Ekonomer via 14 studerandeföreningar som finns runtom i Finland. Om du studerar ekonomiska vetenskaper vid ett mångbranschuniversitet börjar ditt medlemskap när du ansluter dig till föreningen för ekonomistuderande vid ditt universitet. Om du studerar vid Svenska handelshögskolan är du automatiskt studerandemedlem i Finlands Ekonomer.

Du får hjälp av kontaktpersonerna

Kontaktpersonen för ekonomistuderande (Kylli på finska) är din lokala länk till oss vid ditt universitet. Kontaktpersonerna förmedlar information om tjänster, förmåner och aktuella frågor samt ordnar evenemang för ekonomistuderandena vid det egna universitetet.

Här får du reda på vem din egen kontaktperson är.