Vi i Finlands Ekonomer är tacksamma för all feedback och förbättringsförslag vi får. Din feedback är viktig för oss. Då kan vi förbättra vår verksamhet. Du kan fylla i feedbacksblanketten och skicka oss feedback om vår verksamhet och webbsidor. Du kan även skicka oss frågor. Vi vidarebefogar din fråga till rätt sakkunnig.