Utbildningspolitiken hör till Finlands Ekonomers kärnverksamhet. Målet med verksamheten är att upprätthålla den handelsvetenskapliga utbildningens kvalitet och prestige. Finlands Ekonomers forskningsverksamhet utgör en betydande del av det praktiska arbetet i utbildningspolitiken.

I början av 1990-talet inleddes ett systematiskt samarbete för att utveckla kvalitetsbedömningen av ekonomutbildningen. Finlands Ekonomers främsta mål har varit att erbjuda universiteten ett objektivt och täckande sätt att samla information från utbildningssektorn och själv få bakgrundsinformation som stöd för verksamheten.

Kvalitetsbedömning av ekonomutbildningen som helhet, ”Respons på ekonomutbildningen”, är Finlands mest omfattande respons- och bedömningssystem för ett enskilt utbildningsområde: alla universitetsenheter deltar.

Bedömningen görs tillsammans med universiteten

Kvalitetsbedömningshelheten är ett resultat av ett genuint samarbete och engagemang mellan Finlands Ekonomer och universiteten – ägarskap och ansvar för utvecklingen har fördelats mellan alla aktörer.

Finlands Ekonomer planerar helheten årligen och övervakar genomförandet av enskilda avsnitt, organiserar och betalar analyseringen och rapporteringen av materialet samt presenterar resultaten i universitetsenheterna och medierna. Universiteten kommer med idéer om utredningsbehov, kommenterar och utvecklar innehållet i enkäten samt skickar ut frågeformulär till informanterna.

Vid verkställandet av responssystemet har fördelningen av ansvar och ägarskap inte varit ett problem. Responshelheten utvecklas gemensamt och alla aktörer har bundit sig starkt till utvecklingsarbetet. Finlands Ekonomers eget informationsintresse har inte heller varit ett problem.

Produktion av jämförbar information för kvalitetsarbetet

Att få fram jämförbar information för ett enskilt utbildningsområde är av avgörande betydelse för kvalitetsarbetet i de handelsvetenskapliga universitetsenheterna.

Finlands Ekonomers mål är att stöda universitetens eget kvalitetsarbete, inte att rangordna dem. Uppfattningarna om nyttan med informationen och hur den kan utnyttjas har varit mycket positiva.

Ta kontakt

Oksanen Juha
Tutkimuspäällikkö
p. +358405566671