Du är motiverad och har den färska kunskap som behövs i arbetslivet. Vi vet att du kommer att klara dig bra. Din situation är bra just nu – men helt säker kan man aldrig vara. Därför är det klokt att vara medlem i Finlands Ekonomer.

Jäsenyys sivun kuvituskuva

Du kan tillitsfullt ta de första viktiga stegen i arbetslivet när du har den senaste kunskapen och är ivrig att börja arbeta.

Du har en lysande framtid, men det kan ske överraskande globala vändningar som också kan påverka ditt arbete. Därför är det bra att vara medlem i Finlands Ekonomer.

Jäsenyys-sivun kuvituskuva

När du är medlem i Finlands Ekonomer har du bättre förutsättningar att lyckas:

  • Du får karriärcoaching.
  • Du kan delta i olika utbildningar.
  • Du får råd av våra jurister i kvistiga situationer.

Vid en jämförelse mellan olika förbund är Finlands Ekonomers medlemsavgift en av de lägsta. Du har maximal nytta av medlemsavgiften när du utnyttjar våra tjänster och förmåner.

Vad betalar du?

  • Finlands Ekonomer 189 euro 
  • Din lokalförening 0–40 euro 
  • En eventuell avgift till KOKO-arbetslöshetskassan 66 euro 
  • En eventuell tidskrift som medlemsförmån 40 euro 

Som nyutexaminerad får du 50 procent rabatt på medlemsavgiften.  

Medlemsavgiften kan dras av helt och hållet i beskattningen. 

Vad får du?

Arbetsrättslig rådgivning

av vår jurist t.ex. 1 h – spara 240* euro

Karriärcoaching

av vår coach t.ex. 1 h – spara 215* euro

Talouselämä

Årsprenumeration på tidskriften Talouselämä – spara 377 euro

Bostadslåneförmån

Danske Banks bostadslåneförmån: ett bostadslån utan kostnader – spara alltid minst 300 euro

Livförsäkringsförmån

60 procent rabatt på Ifs livförsäkring, t.ex. 7,40 euro/månad om du är 35 år – spara 112 euro/år.

*jfr marknadspriset

Jäsenyys-sivun kuvituskuva

Arbetet förändras vare sig vi vill det eller inte. Vi har vilja, förmåga och en röst som förändrar samhället och arbetslivet på ett ansvarsfullt sätt.

Vi är ett samfund med över 50 000 experter inom ekonomi. Vi hjälper våra medlemmar både att klara av utmanande situationer och att utvecklas.

Med över 80 års kännedom om våra medlemmar har vi förutsättningar att tillhandahålla tjänster som ständigt utvecklas och som ingen annan kan tillhandahålla.

Tillsammans med oss kan du koncentrera dig på att eftersträva ett meningsfullt liv – att släppa loss din verkliga potential.