Danske Banks förmåner på bostadslån för medlemmarna i Finlands Ekonomer

Medlem i förbundet! Dra nytta av din förmån på bostadslånet och spara. Som medlem i Finlands Ekonomer får du bostadslånet alltid förmånligare. Ansök om ett nytt lån eller konkurrensutsätt enkelt ditt nuvarande lån – vi tar hand om bytet av bank åt dig. Dra också nytta av förmånen på ditt nuvarande lån hos Danske Bank.

Ta kontakt – vi berättar mer om förmånerna:
0200 25880, mån–fre kl. 8–20

Våra förmåner för förbundets medlemmar

 • Mindre marginal
 • Ingen expeditionsavgift eller uppläggningsavgift
 • Amorteringsfrihet utan kostnader
 • Graderat betalningsprogram
 • Förmånligare dagliga banktjänster

Alltid förmånligare bostadslån

Du får alltid automatiskt rabatt på marginalen på bostadslånet.
Som medlem i förbundet får du ditt lån förmånligare än utan medlemskap*.

Bostadslån utan kostnader – du sparar alltid minst 300 euro

Du betalar varken expeditionsavgift eller uppläggningsavgift för bostadslånet. Expeditionsavgiften och uppläggningsavgiften för ett bostadslån är normalt 0,60 % av lånekapitalet, dock alltid minst 300 euro.

Dina dagliga banktjänster rentav 50 % förmånligare

Du får 25–50 % rabatt på månadsavgiften för paketet för dagliga banktjänster så länge som du amorterar på ditt bostadslån. Paketet för dagliga banktjänster inkluderar t.ex. två konton, två kort och bankkoder.

Amorteringsfrihet utan kostnader – du sparar 180 euro varje gång

Du kan ansöka om amorteringsfria perioder på 4–12 månader utan expeditionsavgift** och sparar minst 180 euro för varje beviljad amorteringsperiod. Du kan använda amorteringsfriheten efter eget gottfinnande när du behöver spelrum i din ekonomi t.ex. för att ha mer tid för familjen, studera för att stärka ditt kunnande eller spara för ett särskilt ändamål.

Lämpligt betalningsprogram

Du väljer själv hur du börjar betala av på ditt lån. På detta sätt har du mer pengar över för att t.ex. inreda din bostad, för ett nytt skede i livet eller som grundplåt för framtiden. De första fem åren kan du fastställa fasta, stegvis stigande amorteringsnivåer för ditt lån.

Exempel på hur du kan utnyttja amorteringsnivåerna:

 1. Amorteringspost de två första åren 500 €/mån.
 2. Amortering det tredje året 750 €/mån.
 3. Amorteringar resten av lånetiden 1 000 €/mån.

Amorteringarna kan göras med användning av 2–3 olika amorteringsnivåer.
Lånet ska amorteras i jämna rater. Beviljandet av lån förutsätter ett separat godkännande beslut av banken.

Tveka inte!

Be om en låneoffert bekvämt från hemsoffan. Vi överför ditt nuvarande lån till Danske Bank åt dig. Som vår kund får du också betydande rabatt på Fennias försäkringar.
Ansök om lån!

Nyutexaminerad?

Bli vår kund och dra nytta av förmånerna i reda pengar. Läs mer!

 
* Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler. Av låneofferten framgår priset både som medlem i förbundet och utan medlemskap.
** Beviljande av amorteringsfrihet förutsätter ett positivt kreditbeslut.

Om kunden tar ett lån på 170 000 euro, lånetiden är 20 år och lånets referensränta 12 månaders Euribor, är den totala räntan för lånet 1,25 % (effektiv ränta beräknad enligt konsumentskyddslagen 1,29 %). Det sammanlagda beloppet av krediten och övriga kreditkostnader är 193 204,74 euro, inkl. faktureringsarvode för automatisk kontodebitering 2,70/betalningspost, antalet poster 240 st. (Uppgifterna enligt situationen 8.1.2018). Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler.

Danske Banks permitteringslån

Permitteringslånet är såsom namnet säger riktat till Danske Banks kunder som tillfälligt lider av coronakrisen och som hör till ett medlemsförbund i Akava. Lånet beviljas utan säkerhet och utan uppläggningsarvode och lånesumman kan vara mellan 2 000 och 15 000 euro och marginalen är 2,9 % (norm. 4,9–7,9 %)*. Erbjudandet gäller tidsbestämt till utgången av 2020.

Danske Banks permitteringslån

 • Danske Banks Förmånslån till medlemmar i Akavas medlemsförbund och som tillfälligt lider av coronakrisen och som för närvarande är kunder hos Danske Bank
 • Lånebeloppet 2 000–15 000 euro
 • Marginal 2,90 % (norm. 4,9–7,9 %)
 • Referensränta 12 månaders Euribor
 • Inget uppläggningsarvode
 • Faktureringsarvode 2,50 euro (norm. 4,50 €)
 • Lånetid 1–5 år
 • Erbjudandet fortsätter tidsbestämt till utgången av 2020
 • Mer information via danskebank.fi/etulaina