Ett bra chefsarbete är den viktigaste resursen för att en organisation och ett företag ska nå framgång. Det är också en källa till välbefinnande i arbetet. Finlands Ekonomer förespråkar hållbar affärsverksamhet och hållbart ledarskap. Hälften av våra ekonommedlemmar är direktörer och chefer och därför vill vi satsa på utveckling av ledarskap och chefsarbete. I chefsarbetet är man aldrig fullärd utan man kan alltid utvecklas och bli en bättre ledare.


Hurdan är en bra chef?

En bra chef är ödmjuk och villig att utvecklas hela tiden. Han eller hon kan ge och även ta emot feedback. En bra chef karaktäriseras också av ett starkt intresse för människor och för att leda människor. Han eller hon är rättvis, konsekvent och lätt att förstå. En bra chef bemöter människor som individer men beaktar ändå samtidigt vad som är bäst för hela organisationen. En bra chef förstår organisationens strategi och sporrar människor att arbeta i enlighet med den. En bra chef kan styra verksamheten i önskad riktning och få till stånd resultat.

Hur utvecklar jag mig som chef?

I chefsarbetet kan man utvecklas på många olika sätt. Nuvarande och framtida chefer kan delta i olika slags utbildningar och evenemang som vi ordnar inom ramen för helheten Ledarskap för ekonomen. Bäst utvecklas man ändå i praktiken, genom att leda människor. Då måste man vara beredd att ta emot kritik och reflektera över sitt eget handlande. Fullkomlig behöver man varken vara eller bli. Det räcker med att man har ett genuint intresse och entusiasm för att leda andra och en vilja att utvecklas.

Från expert till chef

Experter blir ofta till chefer. Då är det viktigt att beakta att den egna rollen har förändrats. Du behöver inte längre behärska sakinnehållet i ditt ämnesområde bäst, utan din uppgift är snarare att hjälpa andra att lyckas i sitt arbete och styra dem i önskad riktning. Då blir helt nya egenskaper och färdigheter viktiga.