Tillbringar du kvällar och veckoslut med näsan i arbetsrelaterade dokument och rapporter? Hur mycket arbetar du egentligen och vad gör du under arbetsdagarna? Hur mycket tid går åt till projekt X? Appen Aikani är ett verktyg för tidsplanering som hjälper dig att ha kontroll över din arbets- och fritid.

Med hjälp av appen kan du enkelt följa hur mycket du arbetar, studerar, motionerar, sover eller hur mycket fritid du har. Med hjälp av nyckelord som du själv har bestämt kan du enkelt åtskilja olika uppgifter och projekt. Registreringarna sammanställs till en fil som du kan utnyttja till exempel under utvecklingssamtal.

Lätt att ta i bruk

Appen Aikani är ett nätbaserat verktyg som kan användas med alla webbläsarbaserade apparater. Du kan ta den i bruk genom att logga in på adressen https://www.omaaikani.fi. Inloggningen sker med Facebook- eller Google-användaridentifikation.

Vi tar gärna emot synpunkter av användarna för att kunna vidareutveckla och förbättra appen.

Experternas arbetstider – sambanden med arbete och välmående

Arbetshälsoinstitutet undersökte experternas arbetstider under 2016–7 i samarbete med Finlands Ekonomer och Oy IBM Finland Ab. Av undersökningen framgick bland annat följande:

  • 79 procent av experterna upplever att deras arbete kräver att de alltid är anträffbara.
  • 56 procent av experterna strävar efter att svara på e-postmeddelanden omedelbart.
  • 74 procent av experterna upplever att de alltid har för mycket arbete.
  • Chefsposition står systematiskt i samband med längre arbetstider.
  • Användning av smarttelefon har samband med både längre arbetstider och sämre välmående.
  • Möjligheten att påverka när arbetsdagen börjar och slutar ökar välmåendet.

Du kan ta del av undersökningen och Arbetshälsoinstitutets rekommendationer i rapporten.