Som vår medlem kan du utnyttja arbetssökningstjänsterna under hela din karriär. Du får personlig rådgivning i olika situationer som rör arbetssökning – för att kartlägga sätten att söka arbete, utarbeta ansökan och CV och när du förbereder dig inför en anställningsintervju.

Ekonomistuderande OBS!

Du kan utnyttja våra personliga karriärtjänster redan under studietiden om du beställer KylteriPlus-tjänstepaketet.

Läs mer om KylteriPlus’ tjänster och förmåner.

Sparring för CV, ansökan och anställningsintervju

Du kan kontakta karriärtjänsterna och skicka ditt CV och din ansökan till oss för synpunkter. Tillsammans med en expert kan du gå i genom dina arbetssökningsdokument för att kontrollera om ditt kunnande framhävs på bästa möjliga sätt.

CV-kliniken till din hjälp >>

Videointervju

Öva dig på en videointervju före den verkliga rekryteringssituationen och bli bättre på att göra videoansökningar. Om du vill får du feedback av en karriärcoach.

Arbetslivets databank – sätt och kanaler för arbetssökning

Den som söker arbete kan utnyttja många olika sätt och kanaler. Största delen av arbetsplatserna lediganslås aldrig utan de är s.k. dolda arbetsplatser.

Läs mer om hur du skiljer dig från andra sökande och hur du söker dolda arbetsplatser >>

Arbetsplatser i vår LinkedIn-grupp

Arbetsplatser som är riktade till ekonomer hittar du i avsnittet Jobs i vår LinkedIn-grupp. Vår grupp har redan över 14 000 medlemmar. Kom med du också så hittar du de bästa arbetsplatserna och yrkesrelaterade diskussionerna för ekonomer.

Look how to distinguish yourself from other applicants and how to apply for hidden jobs>>

Open jobs in our LinkedIn group

You can find open jobs aimed at business school graduates in our LinkedIn group, section Jobs. We already have more than 14,000 members in our group. Join us to reach the most interesting job openings and professional debates.