Som vår medlem kan du utnyttja arbetssökningstjänsterna under hela din karriär. Du får personlig rådgivning i olika situationer som rör arbetssökning – för att kartlägga sätten att söka arbete, utarbeta ansökan och CV och när du förbereder dig inför en anställningsintervju.

Ekonomistuderande OBS!

Du kan utnyttja våra personliga karriärtjänster redan under studietiden om du beställer KylteriPlus-tjänstepaketet.

Läs mer om KylteriPlus’ tjänster och förmåner.

Sparring för CV, ansökan och anställningsintervju

Du kan kontakta karriärtjänsterna och skicka ditt CV och din ansökan till oss för synpunkter. Tillsammans med en expert kan du gå i genom dina arbetssökningsdokument för att kontrollera om ditt kunnande framhävs på bästa möjliga sätt.

CV-kliniken till din hjälp >>

Arbetslivets databank – sätt och kanaler för arbetssökning

Den som söker arbete kan utnyttja många olika sätt och kanaler. Största delen av arbetsplatserna lediganslås aldrig utan de är s.k. dolda arbetsplatser.

Läs mer om hur du skiljer dig från andra sökande och hur du söker dolda arbetsplatser >>

Arbetsplatser i vår LinkedIn-grupp

Arbetsplatser som är riktade till ekonomer hittar du i avsnittet Jobs i vår LinkedIn-grupp. Vår grupp har redan över 14 000 medlemmar. Kom med du också så hittar du de bästa arbetsplatserna och yrkesrelaterade diskussionerna för ekonomer.