Vi övervakar aktivt våra medlemmars intressen i arbetslivet, samhället och utbildningen.

Vi påverkar i arbetslivet och utbildningspolitiken

Finlands Ekonomer avtalar om de viktigaste anställningsvillkoren genom kollektivavtal, drar försorg om att ekonomernas lön utvecklas i god riktning och att ekonomerna orkar i arbetet, främjar jämställdheten i arbetslivet och ökar medlemmarnas kännedom om arbetsmarknaden bland annat genom olika utbildningar. Inom samhällspolitiken samarbetar Finlands Ekonomer med Akava. Arbetsmarknadsrelaterad intressebevakning görs i samarbete med Akavas förhandlingsorganisationer, De Högre Tjänstemännen YTN rf och Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn JUKO rf.

Finlands Ekonomer påverkar utbildningspolitiken särskilt genom att stärka den ekonomiska utbildningens och forskningens kvalitet och främja utexaminerade ekonomers kunnande och möjligheter att utveckla sin kompetens. Utbildningspolitisk intressebevakning görs i samarbete med både universitet och till exempel studerandeföreningar, andra arbetsmarknadsorganisationer, ministerier och politiska partier.

Vid Finlands Ekonomer utförs påverkansarbetet av ett team med experter inom arbetsmarknadsfrågor, utbildningspolitik och samhällsfrågor. Arbetet får starkt stöd av arbetslivskommittén, utbildningspolitiska kommittén och företagardelegationen som består av förbundets medlemmar. 

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566