Det sker förändringar i arbetslivet. Gränserna mellan arbete och fritid, avlönat arbete och företagande vacklar, yrken och arbetsplatser ändrar form. Vårt mål är att skapa spelregler som fungerar i framtidens mångformigare arbetsliv och stöder arbetstagarna under de pågående förändringarna.

4 askelta parempaan työelämään