Våra experter förhandlar fram kollektivavtal och stöder personalens representanter då lokala avtal ingås. Vi driver frågor som är viktiga för dig på arbetsmarknaden.

Förespråkare för ekonomerna

I kollektivavtalen avtalas om många viktiga arbetsvillkor, till exempel semesterpenning, avlönad familjeledighet och lön för sjukdomstid. Våra experter är med och förhandlar fram kollektivavtal och bygger på detta sätt ett bättre arbetsliv.

Vi ger hjälp och stöd i alla frågor som gäller personalens representation. Våra experter kommer till din hjälp till exempel när förtroendevalda ska väljas på din arbetsplats. Av oss får du råd också om du själv är personalrepresentant.

Begär mer information om kollektivavtal och personalrepresentation av vår arbetsmarknadsenhet.

Arbetslivets databank innehåller mycket information om intressebevakning i anslutning till arbetslivet. Du hittar bland annat information om kollektivavtal, arbetstid, jämställdhet i arbetslivet och familjeledighet.

Läs också om Ekonomernas mål för hur arbetslivet ska bli bättre!