Det viktigaste för oss är säkerheten för våra medlemmar, samarbetspartner och anställda. Vi följer hela tiden de allmänna rekommendationerna och den rådande situationen i anslutning till sjukdomen covid-19. Vi reagerar snabbt om situationen kräver det.

För närvarande ordnar vi endast evenemang för högst femtio personer. Större evenemang genomförs enbart på distans eller med en hybridmodell. Om det inte går att ordna fysiska sammankomster ordnar vi evenemangen helt på distans och ger information om detta på ändamålsenligt sätt.

På våra evenemang iakttas tillräckliga säkerhetsavstånd, god handhygien och andra nödvändiga säkerhetsfaktorer beroende på platsen där evenemanget ordnas och situationen. Deltagarna ombeds meddela sitt telefonnummer så att vi vid behov snabbt kan nå alla.

Endast helt friska personer får delta i evenemangen.

Tack för din förståelse och ditt samarbete. Låt oss göra allt för att hållas friska och ta hand om varandra.

Kontaktinformation i anslutning till evenemang

Om du har frågor som gäller våra evenemang kan du alltid kontakta vårt evenemangsteam via e-post: tapahtumat@ekonomit.fi