Vi stöder din kompetens under hela din arbetskarriär. Vi vill vara en föregångare även i fråga om detta och erbjuda teman som bäst tillgodoser framtidens behov. Temat för 2018 är välbefinnande.

Följ evenemangskalendern och anmäl dig!

Heldagstemautbildning

Mänskligt svinn och andra hinder för en produktiv välfärd

Det finns svinn som man bör försöka undvika in i det sista. Det kallas mänskligt svinn. Hur kan man utnyttja det värdefulla kapital som föds automatiskt i människornas tankar och hjärtan utan särskilda innovationsverkstäder? Hur förverkligar man en av de grundläggande uppgifterna för ledarskap: att ödmjuka sig för att höra och se det som inte syns genast eller som av annan orsak inte är uppenbart? Hur identifierar man en dold djup vilja och förmåga att utvecklas? Genom att visa genuint och starkt intresse för en annan människa får man individer att blomstra. Detta leder i sin tur ofta till att hela gemenskapen blir framgångsrik. Det är klokt att öva sig på detta.

Teman för halvdagsinfosnuttar bl.a.

 • Bättre resultat med mindre stress – sinnets styrka och hjärnvård
 • Hur navigerar jag som individ bland förändringarna i arbetsgemenskapen?
 • Utvecklas som beslutsfattare
 • Ledning av strategiskt välbefinnande och kommersiell slagkraft
 •  Identifiera och tydliggöra det egna kunnandet
 • Hur främjar jag min konkurrenskraft i förändringar i arbetet?
 • Social Selling
 • En femstjärnig kundupplevelse
 • Utmanande samspelssituationer inom organisationen
 • Konstruktiv interaktion och samarbetsförmåga
 • Att ge och få feedback
 • Hur leder jag ett projekt framgångsrikt?
 • Effektiva och produktiva möten