Mentorskap utvecklar både adepten och mentorn. Båda lär sig mer om sig själva, sitt kunnande och tar nya steg mot sina mål.

Kuvituskuva

Ta kontakt:

Hirvonen Hanna
Karriärcoach
p. +358407326543
Keskinen Taija
Uravalmentaja
p. +358407475390

Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p. +358443488431

Mentorskap är samarbete som strävar efter att främja adeptens yrkesmässiga tillväxt och ge mentorn tillfälle att utveckla sina kommunikationsfärdigheter, lära sig nytt och uppleva glädjen av att hjälpa andra.

Kärnan i mentorskapet är samtalen mellan adepten och mentorn. Samtalens teman varierar enligt adeptens önskningar och mål. Mentorskapet kan genomföras ansikte mot ansikte eller virtuellt.

Teman för mentorskapet kan vara till exempel

  • yrkesmässig utveckling
  • att ta sig framåt i karriären
  • att få klarhet i karriärplanerna 
  • ökad självkännedom
  • att identifiera de egna styrkorna
  • att sammanjämka arbete och fritid
  • chefs- och ledningsarbete
  • internationella arbetsuppgifter
  • företagande