Finlands Ekonomer har anordnat ett populärt, årslångt mentorskapsprogram i mer än 20 år. Mentorskapsprogrammet är riksomfattande och det anordnas virtuellt.

Mentorskapsprogrammet kostar 200 euro för adepten, medan mentorn kan delta kostnadsfritt (arvode betalas inte).

Till programmet hör ett omfattande introduktionspaket, webbaserat material och temamöten. Karriärcoacherna stöder duon under hela mentorskapet. På de gemensamma temamötena träffar du också andra mentorer och adepter.

Anmäl dig!

Nästa mentorskapsprogram börjar i semtember 2023. Adeptansökan till programmet öppnar sen våren 2023. Mentoransökan är öppen ständigt.

Har du frågor? Ta kontakt

Hirvonen Hanna
Karriärcoach
p. +358407326543
Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +358407475390
Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p. +358443488431