Vårt ettåriga mentorskapsprogram börjar två gånger per år. För närvarande ordnas Finlands Ekonomers mentorskapsprogram endast i huvudstadsregionen.

Mentorskapsprogrammet kostar 200 euro för adepten, medan mentorn kan delta kostnadsfritt (arvode betalas inte).

Till programmet hör ett omfattande introduktionspaket, webbaserat material och temamöten. Karriärcoacherna stöder duon under hela mentorskapet. På de gemensamma temamötena träffar du också andra mentorer och adepter.

Anmäl dig!

Nästa mentorprogram börjar i november 2022. Programmets aktörssökning är öppen 18.8.-18.9.2022 Mentorsökning är öppen hela tiden.

Har du frågor? Ta kontakt

Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p. +358443488431
Mentorointiohjelman eteneminen