En erfarnare ekonoms karriärberättelser och tips är värdefull kunskap. Ibland kan redan ett effektivt samtal vara till stor hjälp. Om du utnyttjar snabbmentorskapet får du i yrkesutvecklingens tecken träffa en ekonomkollega du inte känner från förut. Snabbmentorskapet omfattar ett möte eller ett samtal.

Vi för samman lämpliga adepter och snabbmentorer som tillsammans kommer överens om mötet eller samtalet. Det kan hända att vi har flera snabbmentorer som är lämpliga och du kan samtala med dem alla om du vill.

Om du anmäler dig som adept kontaktar vi dig inom två dagar. Om du har anmält dig som mentor underrättas du när en lämplig adept har hittats.  

Så här går snabbmentorskapet till 

Pikamentoroinnin eteneminen

Kontakta oss:

Kurki Kristiina
Karriärcoach
p. +358503395647
Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +358407475390

Vill du bli snabbmentor?

Som snabbmentor kan du med din sakkunskap och erfarenhet hjälpa en studerande- eller ekonommedlem som behöver goda råd och erfarenheter för sina egna karriärfunderingar. När du delar med dig av dina egna erfarenheter märker du hur mycket kunnande du inhämtat under årens lopp. Du får njuta av att kunna hjälpa andra. Kanske du själv också får nya idéer och aha-upplevelser som du kan utnyttja i det egna arbetet.

Vill du bli snabbadept?

Du kan få en snabbmentor om du är Finlands Ekonomers ekonommedlem eller KylteriPlus-medlem. Vi har snabbmentorer för allt från ledningsuppgifter till expertuppgifter. En del snabbmentorer vill särskilt hjälpa studerande i de utmaningar de möter, bland annat i valet av ämne för kandidat- eller pro gradu-avhandlingen.