Du har chansen att ställa frågor till andra ekonomer i arbetslivet som du annars inte skulle stöta på. Vi har snabbmentorer både inom expertuppgifter och inom ledningsuppgifter i alla uppgiftsområden och branscher där ekonomerna i huvudsak verkar. Till snabbmentorerna hör branschbytare, sammanjämkare av arbete och familj, företagare, styrelseexperter, personer som nyligen kommit ut i arbetslivet och erfarna veteraner.

En del av snabbmentorerna har själva varit rekryterare och kan därför ge goda tips om hur man lyckas i arbetssökningen och intervjun.

Utifrån snabbmentorernas respons önskar hela 90 procent att de ska bli kontaktade i större utsträckning. Det är alltså klokt att dra nytta av dem oavsett om du är studerande, nyss har börjat din karriär eller är en ekonom i vilken ålder som helst.

Du har nytta av snabbmentorskap om du

•    söker ett ämne för kandidat- eller pro gradu-avhandlingen
•    funderar på framtida karriäralternativ
•    vill veta mer om särdragen i en viss uppgift eller bransch
•    vill få nya synvinklar med hjälp av andras karriärberättelser
•    vill bli bättre på att söka jobb och delta i intervjuer
•    har känsliga frågor som du inte vågar eller vill ställa som arbetstagare eller -sökande
•    vill ha synpunkter på om ditt kunnande är tillräckligt och hur det kan utvecklas
•    vill utvidga dina nätverk.

Så här tar du kontakt med snabbmentorn

Karriärcoachen skickar dig en lista över de lämpligaste snabbmentorerna och närmare anvisningar om hur du kontaktar dem. Dina uppgifter förmedlas inte till snabbmentorerna. Du kan först själv göra dig förtrogen med deras kompetens och erfarenhet och kontakta de personer du anser vara lämpligast i din situation.

Snabbmentorerna har gett sitt samtycke till ett möte eller ett telefon- eller Skypesamtal.

Du kan kontakta dem per telefon, e-post eller med ett LinkedIn-meddelande. Berätta att du kontaktar dem med anledning av snabbmentorskapet och att du har fått deras kontaktuppgifter av Finlands Ekonomers karriärcoach. Berätta kort om din situation och vad du önskar dig av samtalet. Förbered dig inför samtalet genom att vid behov tänka ut frågor. Du kan hitta exempelfrågor på finska sidan. Du kan fråga vad du vill, samtalet är konfidentiellt!