Mentorskap för en ekonomstuderande och en ekonom ordnas vid ett flertal universitet. För det mesta ordnas programmet av universitetets kontaktperson för ekonomistuderande (kylli på finska) i samarbete med de lokala ekonom- och studerandeföreningarna eller universitetet. Programmet pågår vanligen i ett halvår. 

Studerandementorskapet är gratis för deltagarna. 

Så här går studerandementorskapet till

Opiskelijamentoroinnin eteneminen