En uppsägning är ofta en stor chock och arbetslöshet är en stor livsförändring. Vår rådgivning i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa hjälper dig vid uppsägning och våra karriärcoacher hjälper dig att söka nytt arbete.

Vi hjälper dig om du blir uppsagd

Om du blir arbetslös ska du kontrollera hur du säkerställer ditt utkomstskydd.

Vår rådgivning om arbetslöshet är tillfälligt stängd. Ta kontakt KOKO-kassan.

Våra karriärcoacher ger råd i arbetssökning och sparrar dig i arbetssökningen.