KOKO-kassan för högutbildade

Via oss kan du försäkra dig i KOKO-kassan om du skulle bli arbetslös. KOKO-kassan betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om du blir arbetslös, permitteras eller får en kortare arbetsvecka.  En medlem som uppfyller villkoret för kassamedlemskap och arbetsvillkoret har rätt till dagpenning.

Du kan bli medlem i arbetslöshetskassan i Finlands Ekonomers  medlemstjänst

Gå med i KOKO-kassan redan under studietiden!

Du kan bli medlem i arbetslöshetskassan redan under studietiden. På detta sätt tryggar du din utkomst när du är klar med studierna.

Är du företagare? Försäkra dig om du skulle bli arbetslös

KOKO-kassan är en arbetslöshetskassa för löntagare. Om du är företagare kan du försäkra dig i SYT-kassan. Ta reda på vilken kassa du kan gå med i så fort du börjat arbeta som företagare.

Om du förvärvsarbetar och har företagandet som bisyssla kan du höra till KOKO-kassan. Om du är företagare på heltid kan du höra till KOKO-kassan i högst 18 månader från att företagsverksamheten har inletts. Företagare på heltid gör klokt i att genast efter att företagsverksamheten inletts överväga att gå med i företagarnas arbetslöshetskassa för att säkerställa att utkomstskyddet inte avbryts.

Behöver du hjälp?

Våra jurister ger medlemmarna råd i grundläggande frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa.

  • Juristerna är anträffbara vardagar kl. 9–12 utan tidsbeställning, tfn 020 693 205
  • Om ditt ärende inte är brådskande kan du i stället för att ringa boka tid i vår tidsbokningskalender. Juristen ringer dig då på den bokade tiden.

I mer detaljerade frågor får du hjälp av arbetslöshetskassan och TE-byrån.