Via oss kan du försäkra dig i arbetslöshetskassan KOKO om du är en löntagare bosatt i Finland eller anställd av ett finländskt bolag utomlands, en så kallad utstationerad arbetstagare. Du kan bli medlem i arbetslöshetskassan redan under studietiden.

Löntagare får arbetslöshetsdagpenning från KOKO-kassan

KOKO-kassan betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om medlemmen blir arbetslös, permitteras eller får en kortare arbetsvecka. En medlem som före arbetslösheten har varit medlem i kassan i minst 26 veckor och uppfyller arbetsvillkoret är berättigad till dagpenning.

Arbetsvillkoret uppfylls:

  • när personen under de närmast föregående 28 månaderna (granskningsperioden) i 26 veckor haft sådant arbete som omfattas av en försäkring minst 18 timmar per kalendervecka
  • om lönen för heltidsarbete är minst kollektivavtalsenlig eller om branschen saknar kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 252 euro per månad (2021)
  • om den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet till exempel under utjämningsperioden för treskiftsarbete har varit i genomsnitt minst 18 timmar per kalendervecka och lönen kollektivavtalsenlig
  • när arbete har utförts i ett anställningsförhållande.

Nivån på ditt inkomstrelaterade utkomstskydd för arbetslösa kan du kontrollera med hjälp av KOKO-kassans dagpenningsräknare.