Det finns två slags arbetslöshetskassor: löntagarnas och företagarnas arbetslöshetskassor. KOKO-kassan är löntagarnas arbetslöshetskassa. En företagare kan försäkra sig till exempel i AYT-kassan.

Om du utför lönearbete och idkar företagsverksamhet vid sidan om lönearbetet är det bäst att höra till KOKO-kassan.

Om du är företagare på heltid kan du höra till KOKO-kassan i högst 18 månader från det att företagsverksamheten har inletts.

Om du är företagare på heltid är det ändå bra att du efter att företagsverksamheten har inletts överväger att ansluta dig till företagarnas arbetslöshetskassa för att säkerställa oavbrutet utkomstskydd under en eventuell arbetslöshetsperiod.

Du är fortsättningsvis medlem i KOKO-kassan

 • Du kan vara medlem i högst 18 månader efter att företagsverksamheten inletts.
 • Om företagsverksamheten upphör under denna 18-månadersperiod och du blir arbetslös har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning ur KOKO-kassan med stöd av det tidigare lönearbetet. Detta kallas rätt till efterskydd.
 • Efter 18-månadersperioden har du inget utkomstskydd om du blir arbetslös.

Du går med i företagarnas arbetslöshetskassa

 • Byte av medlemskap från KOKO-kassan till företagarnas arbetslöshetskassa ska göras utan att det uppstår avbrott.
 • Om du går med i företagarnas arbetslöshetskassa inom tre månader efter att företagsverksamheten har inletts blir det inga avbrott i utkomstskyddet under en eventuell arbetslöshet.
 • Företagarens arbetslöshetsdagpenning kan betalas för arbetslöshetsperioden när du som medlem i företagarkassan har idkat företagsverksamhet i 15 månader.
 • Rätten till efterskydd i 18 månader är i kraft också när du är medlem i företagarkassan.
 • Du hittar mer information om medlemskap i företagarkassan till exempel på www.syt.fi.

Om du inleder företagsverksamhet när du är arbetslös räknas företagsverksamheten för det mesta som huvudsyssla, vilket betyder att inkomstrelaterad dagpenning inte kan betalas.
När du inleder företagsverksamhet ska du kontakta rådgivningen i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa för att få mer information. 

Vem är företagare i fråga om utkomstskydd för arbetslösa?

Som företagare i fråga om utkomstskydd för arbetslösa räknas en person som förvärvsarbetar utan anställning. Definitionen av företagare i detta sammanhang stämmer inte alltid överens till exempel med definitionerna som används i beskattningen eller arbetslagstiftningen. Enbart ägande eller familjemedlemskap gör ingen till företagare utan det krävs också att man arbetar i företaget.

Som företagare räknas

 • en yrkes- eller näringsidkare
 • en jordbruksföretagare
 • en bolagsman i ett öppet bolag
 • en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • en delägare i företaget eller en familjemedlem som
  • har en ledande ställning i företaget (verkställande direktör, styrelsemedlem) och själv äger minst 15 procent av företaget eller tillsammans med familjemedlemmarna äger eller familjen äger minst 30 procent
  • arbetar i företaget men inte har en ledande ställning och tillsammans med sin familj eller familjen äger minst 50 procent av företaget.
 • personer som saknar ett anställningsförhållande, till exempel personer som arbetar i ett uppdragsförhållande, frilansare och personer som fakturerar via faktureringsandelslag.