Taplow Finland Oy

Taplow Group on yksi laajimmin toimivista yksityisomisteisista suorahaun ja vuokrajohtamisen konsultointiyrityksistä, jossa toimii yli 200 konsulttia yli 20 maassa, kaikilla mantereilla.

Tarjoamme ylimmän johdon Executive Search -palveluja, toimitusjohtajan ja perheyritysten seuraajasuunnittelua, johtamisen arviointia sekä vuokrajohtajapalveluita. Taplow Groupin asiakkaat vaihtelevat suurista yrityksistä kehittyviin kasvuyrityksiin, perhe- ja yksityisen pääoman määräysvallassa olevista yhteisöistä valtio-omisteisiin yrityksiin, unohtamatta suurta koulutus- ja järjestökenttää.

Taplow Finland on johdon suorahakuihin erikoistunut rekrytointialan yritys, joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1991 lähtien ja on yksi kansainvälisen Taplow Group -verkoston perustajajäseniä. Palveluihimme kuuluvat suorahaku, arvioinnit ja vuokrajohtajapalvelut. Taplow Finland Oy toimii aktiivisesti koko Suomen lisäksi myös Baltiassa.

Olemme FEX Suorahakuyritykset ry:n jäsen. Rekrytointeihin liittyvät, testauksia sisältävät henkilöarvioinnit tekee aina konsultti, jolla on Suomen Psykologiliiton myöntämä henkilöarviointisertifikaatti.
 
Taplow Finland Oy:n omistus on suomalainen ja painottuu yrityksessä työskenteleville henkilöille.

Taplow asiakkaat ovat alansa tunnettuja taloja, kokoluokan vaihdellessa suurista pörssi-, valtio- ja yksityisomisteisista aina pieniin start-uppeihin. Toisaalta markkinahaastajilla nälkä ja halu muutokseen on usein suurin. Toimialojen digitalisoituminen ja murrokset ovat kasvunpaikkoja asiakkaillemme.

Millaisiin tehtäviin ekonomi voi kauttamme työllistyä?

Tyypillisessä toimeksiannossa etsitään henkilöä toimitusjohtajaksi tai johtoryhmän jäseneksi, toki toisinaan etsitään henkilöitä myös vaativiin keskijohdon tai asiantuntija tehtäviin, hallitus- tai advisor-rooleihin. Yhtälailla pysyvien roolien oheen on kasvamassa vahvoja vuokrajohtaja-positioita. Position sijaintipaikka voi olla Suomessa tai ulkomailla.

Hyvä CV

Hyvä CV on sinun näköisesi. Se ei keskity vain historiaan, mitä olet tehnyt, vaan ottaa myös kantaa, mihin haluaisit hyödyntää osaamistasi tulevaisuudessa.