Kestävällä johtajuudella taklataan haasteita

Työmarkkinatoimijana Suomen Ekonomit haluaa olla mukana kehittämässä työelämää ja kestävää johtajuutta Suomessa. Painopisteemme on työelämäsuhteiden ymmärtäminen ja niiden osaaminen.

Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä puolet toimii johtajina ja esimiehinä, joten erityisesti johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on Suomen Ekonomien vahvasti esillä. Myös kauppatieteellisen yliopistokoulutuksen sisältöön vaikuttamalla Suomen Ekonomit vaikuttaa johtamiseen ja esimiesosaamiseen.

Suomen Ekonomit on mukana Dirikka 2012+ -hankkeessa yhdessä yritysten ja toimijoiden kanssa määrittelemässä, mitä kestävä johtajuus on. Dirikka-hankkeen tavoitteena on muun muassa vaikuttaa työelämään niin, että mittaus- ja palkitsemisjärjestelmiä muutetaan terveempään suuntaan.

Ota käyttöön Suomen Ekonomien kestävän johtajuuden työkalu

Suomen Ekonomit haluaa olla kärjessä ja edistää jäsentensä kautta kestävän johtajuuden kehitystyötä suomalaisilla työpaikoilla. Suomen Ekonomit on tuonut markkinoille menetelmän, jolla yritys tai organisaatio voi kehittää kestävää johtajuutta.

Kestävän johtajuuden verkkotyökalu auttaa ymmärtämään, mitkä kestävän kehityksen osa-alueet on hoidettu organisaation arjessa hyvin ja vastaavasti missä on parannettavaa tai mitä ei ole lainkaan huomioitu tai kehitetty. Työkalu soveltuu kaikentyyppisille ja -kokoisille organisaatioille, ja se ottaa huomioon toimialakohtaisia eroja.

Mihin voit kestävän johtajuuden verkkotyökalua käyttää?

  • Voit analysoida kestävän johtajuuden nykytilanteen yrityksessäsi tai organisaatiossasi.
  • Menetelmä näyttää, millä tavalla ja miten sitoutuneesti kestävää johtajuutta toteutetaan organisaation arkipäivän sisäisissä rakenteissa ja prosesseissa, ja tukeeko se liiketoiminnan kehitystä.
  • Löydät myös konkreettiset askeleet muutokseen ja saat mahdollisuuden verrata omaa yrityskehitystänne muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin.

Ota käyttöön kestävän johtajuuden verkkotyökalu
 

Osaaminen, aika ja pelisäännöt kuuluvat kestävään johtajuuteen

Kestävässä johtajuudessa keskeistä ovat osaaminen ja esimiestyöhön tarvittava aika sekä työelämän pelisäännöt. Kestävässä johtajuudessa huolehditaan yksilön osaamisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. Organisaatiossa myös hyödynnetään yksilön osaamista.

Johtajuudelle pitää antaa aikaa. Suomalaisessa työelämässä johtaja ja esimies on usein kaksoisroolissa, asiantuntija ja esimies. Asiantuntijan tehtävä nielee helposti aikaa johtajuudelta. Kuitenkin esimiestyön pitäisi olla tärkeintä, sillä johtaja on oman tiiminsä palvelija.

Kestävä johtajuus edellyttää myös työelämän pelisääntöjen tuntemusta ja niiden noudattamista. Suomalainen työelämälainsäädäntö antaa periaatteet, joiden mukaan toimia. Lähtökohtana ovat työelämän periaatteisiin rakentuen organisaation omat tavoitteet ja arvot.

Johtajina tarvitsemme lisää rohkeutta

Kestävä johtajuus vaatii rohkeutta ottaa haasteita, kohdata omat alaiset ja olla esimies vaikeissakin tilanteissa. Johtajana on helpompi olla silloin, kun yrityksellä menee hyvin. Saneeraustilanteissa kestävä johtajuus oikeasti mitataan. Kestävän johtajan on tuotava yrityksen yhdessä sovitut arvot arkeen ja käytäntöön.

Toimintatapana kestävä johtajuus antaa henkilöstölle rohkeutta ottaa kantaa omaan työhön, työyhteisön kehittämiseen ja tehdä valintoja.

Hyvinvoivat yritykset ovat tutkitusti myös tuottavia yrityksiä. Kun työilmapiiri on avoin ja henkilöstö kokee, että se voi vaikuttaa omaan työhön ja työyhteisöön, työurat pitenevät.