Työehtosopimuksissa eli TESseissä sovitaan työsuhteen ehdoista

Työehtosopimus, TES, on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten palkankorotuksista, työajoista, lomista, lomarahoista, luottamusmiesasioista, tiedottamisesta ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein toimialakohtaisia ja sidottuja palkansaajan ammattiasemaan.

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa useimmin jokin Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n toimialaliitoista ja palkansaajapuolta Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. 

Julkisella sektorilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia. Niiden sopijaosapuolia ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kunnallinen, Valtion ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Ekonomeja koskevat työehtosopimukset - TESsit

Yksityisellä sektorilla työskenteleviin Suomen Ekonomien jäseniin sovelletaan pääsääntöisesti Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n solmimia työehtosopimuksia, TESsejä. Julkisen sektorin sopimukset solmii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Tarkista oman alasi työehtosopimustilanne:

Työehtosopimukset aloittain
 

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)