Miten työehtosopimuksista neuvotellaan?

Suomen Ekonomien jäseniä on työmarkkinaedunvalvonnan piirissä yli 22 000. Yksityisen sektorin jäsenten kollektiivinen edunvalvonta hoidetaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

YTN solmii Ekonomien jäseniä koskevat työehtosopimukset. Sopimusalojen toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden YTN:ssa olevien akavalaisten liittojen kanssa.

Julkisen sektorin sopimukset solmii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.