Onko työehtosopimus sitova vai yleissitova?

Työehtosopimukset, TESsit, voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia.

Mitä normaalisitova työehtosopimus - TES - tarkoittaa?

Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat niitä osapuolia, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet, tai jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen.
Suurin osa suomalaisista työnantajista on järjestäytynyt, joten ne noudattavat työehtosopimuksia niiden normaalisitovuuden perusteella.

Mitä työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa?

  • Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaista alaa edustavassa työehtosopimuksessa.
  • Yleissitovuus määritetään kullekin sopimukselle erikseen määräajaksi.
  • Voimassa olevien yleissitovien sopimusten lista Finlexissä

Miten työehtosopimus velvoittaa?

  • Työehtosopimus on minimi. Työsopimuksissa ei voida sopia sitä huonommista ehdoista työntekijän kannalta, ellei tällaista oikeutta nimenomaisesti työehtosopimuksessa mainita (edullisemmuusperiaate).
  • Työehtosopimus turvaa työmarkkinaosapuolten tasavertaisen aseman.
  • Merkittävimmät työehtosopimukset ovat valtakunnallisia, mutta työehtosopimuksia voidaan solmia myös yritystasolla, niin sanotusti talokohtaisesti.
  • Sopimusala määräytyy yleensä työnantajaliiton toimialan mukaan ja usein henkilöstöryhmittäin. Esimerkiksi teknologiateollisuuden sopimusalalla on erikseen työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden soveltamisalan työehtosopimuksia.