Miksi työehtosopimus on tärkeä?

Työehtosopimuksissa sovitaan monista tärkeistä työehdoista, joiden usein luullaan perustuvan lakiin.

Työehtosopimuksiin perustuvat esimerkiksi:

  • Palkankorotukset. Työnantaja voi korottaa tai olla korottamatta palkkoja täysin oman harkintansa perusteella. Ei ole olemassa lakia yleiskorotuksista.
  • Sairausajan palkka. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa työsopimuslaissa säädettyä 1+9 arkipäivää pidemmältä ajalta.
  • Riitojen ratkaisu työpaikalla. Ilman työehtosopimusta työpaikalla ei ole lakisääteistä paikallista riitojen ratkaisumekanismia, YT-lain säädöksiä lukuun ottamatta.
  • Lomaraha ja lomaltapaluuraha. Työnantajalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta maksaa lomarahoja tai lomaltapaluurahoja.
  • Palkalliset perhevapaat. Kaikkien perhevapaiden mahdollinen palkallisuus perustuu työehtosopimuksiin.
  • Henkilöstöedustaja. Työehtosopimuksissa täsmennetään tarkasti henkilöstöedustajan oikeudet, ja usein mahdollistetaan useamman edustajan valitseminen.
  • Riitojen ratkaisu oikeudessa. Työehtosopimuksiin liittyvät riidat ratkaistaan työtuomioistuimessa, joka on työntekijän kannalta paljon helpompi, nopeampi ja edullisempi tapa ratkaista erimielisyyksiä kuin käräjäoikeus.

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.