Kuinka kauan työehtosopimus on voimassa?

  • Työehtosopimukset solmitaan määräajaksi. 
  • Sopimuksen ollessa voimassa, ovat molemmat osapuolet sitoutuneet työrauhaan.
  • Mahdolliset työehtosopimuksen valvontarikkomukset käsitellään työtuomioistuimessa.

Mitä jos uutta työehtosopimusta ei saada sovittua?

  • Kun uudesta työehtosopimuksesta neuvotellaan eikä asiassa päästä yhteisymmärrykseen, voi palkansaajaosapuoli jättää työtaisteluvaroituksen.
  • Työtaisteluvaroitus jätetään valtakunnansovittelijalle, joka yrittää sovitella eri osapuolten kantoja.
  • Jos sovittelusta huolimatta edellinen työehtosopimus ehtii umpeutua, ollaan niin sanotussa sopimuksettomassa tilassa.
  • Mikäli työtaistelu käynnistyy, ovat palkansaajien keinoja muun muassa lakko, saarto (esimerkiksi maksuliikennesaarto, hakusaarto) ja ylityökielto.
  • Työnantajien työtaistelukeinona on työsulku.