Använder du, har du kontroll över eller leder du din tid?

Tid är en resurs som vi alla har lika mycket av varje dygn. Hur vi förhåller oss till tiden avgör emellertid hur vi upplever den. En del upplever dagligen tidsbrist när tempot är högt. Andra tycks alltid ha tid för allt.

Vad innebär effektiv tidsanvändning, god tidsplanering eller ledning av tiden för dig? Hur förhåller du dig till tiden? Är den din vän eller din fiende?

Stanna upp och lyssna på mindfulnessinspelningen

Ett sätt att bli vän med tiden är att träna upp sitt sinne att fokusera och vara närvarande i stunden. Unna dig tre minuters egen tid mitt under dagen och lyssna på Taija Keskinens mindfulnessinspelning.

Analysera din tidsanvändning

För att du ska kunna kontrollera eller leda din tidsanvändning är det bra att ha en uppfattning om vad du vill använda din tid till.

Du kan börja med att fundera över hur en idealisk vecka i fråga om tidsanvändningen ser ut. Vilka element innehåller din vecka: arbete, kanske arbetssökning, hobbyer, tid för vänner och närstående, egen tid... Skriv eller rita en bild av din idealiska tidsanvändning.

När du har en bild av den idealiska tidsanvändningen kan du jämföra den med din nuvarande situation. Hur ser din vecka ut i verkligheten?

Fundera sedan på specialvillkoren i ditt liv. Du kanske märker att en del av det du gör under veckan är sådant som du själv väljer och en del är du förpliktad att göra.

  • Vad kan du själv påverka och besluta om?
  • Vad kan du påverka men inte besluta om?
  • Vad kan du varken påverka eller besluta om?

Använd din energi och din tid till sådant som du kan besluta om eller som du åtminstone kan påverka. Välj en sak som du vill ändra i din tidsanvändning och fundera över vad du ska göra för att nå detta mål.

Ta i bruk appen Aikani!

Med hjälp av appen Aikani kan du följa hur du verkligen använder din tid. I appen kan du spela in eller anteckna hur du använder din tid och hur det känns. Du får också en sammanställning över din tidsanvändning.

Följ din tid

Diskussionen om tiden pågår i januari–februari i Finlands Ekonomers medier och nyhetsbrev. Följ din tid