Palkannousut selvästi yleisempiä kuin vuosi sitten, yleiskorotusten määrä jyrkässä nousussa

Jopa 74 % työssä olleista vastaajista ilmoitti ansioidensa nousseen tarkasteluvuoden aikana. Yleiskorotuksen ilmoitti saaneensa 48 % vastaajista. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän palkankorotuksen, ns. meriittikorotuksen, ilmoitti saaneensa 28 prosenttia vastaajista.


 Hyvin moni ekonomi, tyypillisesti asiantuntijana tai keskijohdossa, työskentelee työehtosopimuksettomilla aloilla (esim. kauppa, vakuutus, tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi, elintarvikeala) jolloin mahdollinen yleiskorotus perustuu lähinnä työnantajan omaan päätökseen ja henkilökohtaisten palkkaneuvottelujen merkitys on erityisen suuri. 

Tulospalkkausjärjestelmien yleisyys ei muuttunut vuoden takaiseen ja jo pidempäänkin vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. 55 % työssä olleista vastaajista kuului järjestelmien piiriin, yksityisellä sektorilla osuus oli jopa 65 %. 78 % tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluneista sai vuoden aikana tulokseen perustuvia palkaneriä.


Helsingin talousalueella työskentelee 60 % ekonomeista

Ekonomit työllistyvät erityisesti yksityiselle palvelusektorille. Valtion palveluksessa oli 5 % , kuntasektorilla 4 % ja järjestöissä ja säätöissä 3 % vastaajista. Helsingin talousalueella työskenteli edelleen selvä enemmistö, 60 prosenttia vastaajista. 

Ekonomit työskentelevät ilmoituksensa mukaan viikossa keskimäärin 40,6 tuntia. Kokoaikaisessa työsuhteessa olleilla luku oli 41,1 tuntia ja johtotasolla 44,4 tuntia. 

Suomen Ekonomien lokakuussa 2018 toteuttaman vuotuisen palkkatasotutkimuksen vastaajista 86 % oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 6 % määräaikaisessa kokopäivätyössä. Sivutoimisina yrittäjinä toimi 6 % vastaajista. Asiantuntijatasolla toimi 45 prosenttia työssä olevista vastaajista, ylimmässä johdossa tai johdossa puolestaan 21 prosenttia. 

Tutkimuksen kyselylomake postitettiin joka toiselle Suomen Ekonomien jäsenrekisterin mukaan kotimaassa asuvalle, alle 65-vuotiaalle, työvoimaan kuuluvalle jäsenelle. Kaikkiaan 3730 jäsentä vastasi kyselyyn. 

Lisätietoja:
Juha Oksanen
tutkimuspäällikkö
puh. 0405566671
juha.oksanen@ekonomit.fi