Lisätietoa jäsenillemme kaupan alan tilanteesta ja ensi viikon tapahtumista

28.4.2017 10:12

Hyvä kaupan alalla työskentelevä jäsenemme,

kaupan alalla on viime viikot aktiivisesti tavoiteltu neuvotteluyhteyttä alan yrityksiä edustavan Kaupan liiton kanssa ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi. Akavalaisten (myös Suomen Ekonomien jäsenten) puolesta tavoitetta vie eteenpäin Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Suomen Ekonomien jäsenistä selkeä enemmistö kannattaa työehtosopimuksen solmimista.

Valtakunnansovittelija Minna Helle kutsui työriidan osapuolet tapaamiseen viime maanantaina 24.4. Tapaamisen tarkoituksena oli kartoittaa tilannetta ja pohtia mahdollisia keinoja sen ratkaisemiseksi.

Helle ei tapaamisessa nähnyt edellytyksiä sovintoneuvotteluiden aloittamiseen, koska Kaupan liitto ei ole valmis keskustelemaan tässä vaiheessa minkäänlaisesta työehtosopimusratkaisusta. Tästä johtuen YTN on päättänyt toteuttaa toimenpiteet, joista kerroimme sinulle edellisessä viestissämme 11.4.

Tulevat toimenpiteet koskevat kaupan alalla työskenteleviä jäseniämme, jotka ovat töissä seuraavissa yrityksissä:
• Kesko Oyj
• SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta)
• Stockmann Oyj Abp
• Oriola Oy
• Instru optiikka Oy
• Inex Partners Oy (osa SOK:ta)

Toimenpiteet

Päätösvalta toimenpiteisiin osallistumisesta on sinulla. Tuemme jokaista jäsentämme hänen oman harkintansa mukaan tekemissään ratkaisuissa. Toivomme, että keskustelette työpaikoilla kollegoidenne kanssa tilanteesta. Myös me keskustelemme mielellämme kanssasi, jos sinulla on kysyttävää.

Muistutamme, että kyseessä on neuvottelujärjestön organisoima, täysin laillinen toiminta. Työntekijän oikeus osallistua siihen on perustuslain turvaama. Työnantaja ei saa puuttua tähän oikeuteen esimerkiksi työntekijää painostamalla. Toimiin osallistuville maksetaan korvausta ansionmenetyksestä 50 euroa/päivä.

Seuraavat toimenpiteet käynnistyvät heti vapun jälkeen. Toimet koskevat vain mainituissa yrityksissä työskenteleviä.

• Yritykset: Kesko Oyj, SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta), Stockmann Oyj Abp, Oriola Oy, Instru optiikka Oy ja Inex Partners Oy (osa SOK:ta)

Työnseisaus, joka koskee edellä mainittuja Suomen Kaupan Liitto SK ry:n jäsenyrityksiä ja niiden tytäryhtiöitä kaikkine toimipaikkoineen koko maassa:

- 2.5.2017 alkaen klo 00.00 ja päättyen 12.00,
- 5.5.2017 alkaen klo 12 ja päättyen 24.00.

Ylityökielto ja työasioissa vapaa-ajalla matkustamisen kielto, joka koskee edellä mainittuja Suomen Kaupan Liitto SK ry:n jäsenyrityksiä ja niiden tytäryhtiöitä kaikkine toimipaikkoineen koko maassa:

- 2.5.2017 ja päättyen 8.5.2017.

Lisäksi Työnseisaus, joka koskee Kesko Oyj:tä tytäryhtiöineen rajattuna Keskon päivittäistavarakaupan toimialan Vantaan Hakkilaan sijoitettuihin toimintoihin "Tavarakauppa" ja "Toimitusketjun ohjaus" sekä Inex Partners Oy:tä tytäryhtiöineen:

- 4.5.2017 alkaen klo 00.00 ja päättyen 24.00.

Työehtosopimuksen merkitys

YTN esitti Kaupan liitolle helmikuussa neuvottelupyynnön työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi. Kaupan liitto hylkäsi pyynnön, eikä halua keskustella asiasta. Avaimet ratkaisuun ovat Kaupan liitolla ja yrityksillä. YTN on tarjonnut työehtosopimuksen muodossa ratkaisuja kaikkiin niihin asioihin, joita työnantajat pitävät työelämän kehittämisen kannalta tärkeinä, esim. joustoja työsuhteen ehtoihin ja työaikoihin sekä paikallisen sopimisen lisäämistä.

Sopimus merkitsisi sitä, että ekonomeillekin vahvistettaisiin työmarkkinoilla yleisesti käytössä olevat pelisäännöt ja edut kuten lomarahat, sairausajan palkka, perhevapaakorvaukset, työaikajoustot, matkustamiseen liittyvät korvaukset, työaikapankki ja yleiskorotukset. Se myös takaisi henkilöstöedustus-järjestelmän, jonka kautta ylemmät toimihenkilöt saisivat mahdollisuuden tulla kuulluksi, kun yrityksissä tehdään isoja muutoksia.

Lisätietoja saat useista kanavista

Suomen Ekonomit ja YTN viestivät kaupan alan hankkeen etenemisestä aktiivisesti, jotta sinulla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset arvioida osallistumistasi toimenpiteisiin. Molempien tahojen tiedotusta kannattaa seurata säännöllisesti.

Kaikkiin kysymyksiisi vastaamme sähkäpostiosoitteessa kauppa@ekonomit.fi. Voit myös olla yhteydessä Suomen Ekonomien työmarkkina-asiamiehiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät ekonomit.fi/yhteystiedot > henkilöt palveluittain > työmarkkinayksikkö.

Lisätietoja kaupan alan tavoitteista:
ytn.fi/kauppa, kaupansopimus.fi ja Facebook.com/ytnkauppa

Terveisin,
Riku Salokannel
Työmarkkinajohtaja