Rohkeus ja jatkuva oppiminen menestyksen perustana

23.3.2017 15:03

Suomen Ekonomit on sitoutunut edistämään kauppatieteellisen koulutuksen ja osaamisen korkeaa laatua. Haluamme lisätä kauppatieteiden yliopistoyksiköiden välistä yhteistyötä ja digitaalisten oppimismahdollisuuksien hyödyntämistä laadukkaan koulutuksen takaamiseksi. Juuri käynnistyneessä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 –visiotyössä on huomioitava myös korkeasti koulutettujen mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen.

Muutama viikko sitten julkaistun Nuorisobarometrin mukaan omaan tulevaisuuteensa suhtautuu optimistisesti 83 prosenttia nuorista, mutta Suomen tulevaisuuden näkee valoisana vain 55 prosenttia ja maailman tulevaisuuden 25 prosenttia. Heikointa luottamus on niillä, joilla ei ole tutkintoja ja jotka eivät opiskele sekä yrittäjillä.

Tämä vahvistaa sitä ymmärrystä, mikä meillä Suomen Ekonomeissakin on koulutuksen merkityksestä. Koulutuksella on merkittävä vaikutus yksilön työuraan, tulevaisuususkoon ja -luottamukseen. Yhteiskunta taas tarvitsee monipuolista, osaavaa työvoimaa sekä heitä, jotka luovat uusia työpaikkoja.

Laadukas kauppatieteellinen koulutus antaa erinomaisen pohjan hyvin monenlaisiin tehtäviin ja monenlaisille työurille; Suomen Ekonomien jäsenistössä on 5 000 erilaista tehtävänimikettä.

"Korkealaatuinen koulutus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan se edellyttää jatkuvaa työtä. Suomen Ekonomit on strategiansa mukaisesti sitoutunut edistämään kauppatieteellisen koulutuksen korkeaa laatua. Se on yksi strategiamme kolmesta painopistealueesta", painottaa toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming.

Suomen Ekonomien vuoden 2017 teema on Ytimessä osaaminen. Tänä vuonna haluamme kiinnittää erityisesti huomiota osaamisen kehittämiseen. Pelkkä tutkinto, tutkintonimike tai koulutuksen ala ei sinänsä suojaa enää ketään. Tiedämme, että työelämän muutokset synnyttävät koko ajan uusia osaamisalueita, ja työn tekemisen tavat muuttuvat monimuotoisemmiksi ja kokeilevimmiksi.

"Haluamme vaikuttaa, että jäsentemme rohkeat askeleet oman osaamisen kehittämiseksi ovat jatkossa entistä houkuttelevampia ja joustavampia pitkin työuraa. Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä työssä korkeakouluvisiosta vuoteen 2030 on ehdottomasti huomioitava myös korkeasti koulutettujen mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen", painottaa Hemming.

Yhteistyötä vaikuttavuuden lisäämiseksi

Suomen Ekonomit on viime vuosina halunnut edistää kauppatieteiden yliopistoyksiköiden yhteistyötä ja kehittää työnjakoa alan vaikuttavuuden ja resurssien hyödyntämiseksi. Tästä esimerkkinä viime vuonna ehdotimme ns. Digitaalisen kauppakorkeakoulun perustamista. Digitaalinen kauppakorkeakoulu toimisi virtuaalisena rakenteena fyysisten kauppakorkeakoulujen rinnalla, ja sen yhteisellä digitaalisella alustalla voisi tarjota opiskelijoille kauppatieteellisen alan opetusta ajasta ja paikasta riippumatta.

"Ajatuksessamme olennaisinta opetuksen järjestämisessä olisi, että yksiköt voisivat jakaa omiin vahvuuksiinsa perustuvaa opetusta. Tällaisen jaetun opetusvastuun toiminnassa kukin yksikkö voisi nykyistä paremmin keskittyä siihen mikä on heidän vahvuutensa." summaa Hemming.

Vaikka Digikauppista ei ihan vielä olekaan perustettu, on kehitystä kuitenkin tapahtunut. Kauppatieteet näyttävät muulle yliopistokentälle rohkeasti mallia muun muassa digitaalisen ja joustavan opetuksen tarjoamisesta opiskelijoille. Tämän vuoden syksystä alkaen kaikki 10 kauppatieteiden yliopistokoulutuksesta vastaavaa yksikköä osallistuu kahdeksan yhteisen opintojakson järjestämiseen. Opintokokonaisuutta tarjotaan tässä vaiheessa kauppatieteitä sivuaineena opiskeleville, ja se vastaa laajaan kysyntään mikä kohdistuu kaikkiin yksiköihin. Suunnitellussa laajuudessaan opintokokonaisuus on ainutlaatuinen, ja siksi myös Kaute-säätiö on rahoittanut sen suunnittelua ja opetus- ja kulttuuriministeriö antoi opetuksen käynnistämiseen yliopistoille yli miljoonan euron erityisrahoituksen.

Suomen Ekonomeille on tärkeää löytää myös uusia tapoja tukea kauppatieteitä ja kauppatieteiden asemaa. "Tänä keväänä teetämme selvityksen siitä, mikä kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden suunta on. Selvityksen erityisenä tavoitteena on hahmottaa, miten yksiköiden omat tutkimus- ja koulutusprofiilit ovat viime vuosina kehittyneet. Toivomme että työstä on hyötyä myös yksiköiden keskinäisen yhteistyön vahvistamisessa.", kertoo Hemming.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming, p. 050 511 3048

Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming puhuu rohkeudesta 23.3.2017 Oulussa Hotelli Lasaretissa järjestettävässä Rohkeus menestyä –seminaarissa. Seminaarin järjestää Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijat Finanssi ry yhteistyössä Oulun Ekonomien ja Oulun kauppakorkeakoulun kanssa.