Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinto Sari Torkkolalle - Lean asiantuntijatyön johtamisessa -teoksesta keinoja uuden oppimiseen

9.2.2017 10:45

Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinto jaettiin vuoden 2016 parhaalle yrityskirjalle 9.2.2017, nyt jo 11. kerran. Sari Torkkolan voittajateos on uudenlainen johtamisen kirja, jota palkintoraati kiittelee siitä, että se ei keskity vain ihmisten johtamiseen, vaan antaa myös keinoja synnyttää ihmisissä halun uuden oppimiseen ja johdattaa esimerkillisesti kohti systeemistä ajattelua.

Kirjallisuuspalkinnon tasokkaiden finalistien joukosta palkintoraati halusi myöntää lisäksi tunnustuspalkinnon Frank Martelan ja Karoliina Jarenkon teokselle "Draivi – voiko sisäistä motivaatiota johtaa?" Kokonaispalkintosummasta Torkkolalle annettiin 24 000 euroa ja Martelalle & Jarenkolle 6 000 euroa. Molemmat teokset on kustantanut Talentum Pro.

Ajankohtaista oppia suomalaiselle talouselämälle

Palkintoraadin puheenjohtaja Merja Fischer luonnehtii palkittuja teoksia sisällöltään ja opeiltaan juuri sellaisiksi, joita suomalainen talouselämä tällä hetkellä tarvitsee. "Draivin opit yhdistettynä Lean-kirjan menetelmiin luovat pohjan toiminnalle, joka pulppuaa energiaa ja synnyttää sekä yksilöille että organisaatioille merkitystä myönteisen kokemuksen ja yhdessä oppimisen kautta. Yhteisen osaamisen kulttuurin myötä syntyy hyvinvointia, kannattavampia yrityksiä, parempia asiakaskokemuksia ja kansallista kilpailukykyä", Fischer toteaa.

Palkintoraadin kriteereinä voittajateokselle olivat mm. tuoda esiin keinoja, jotka auttavat yrityksiä viemään suomalaista työ- ja talouselämää eteenpäin, sisällön yllätyksellisyys ja uskottavuus sekä kyky mahdollistaa lukijan omien oivallusten syntymisen. Sari Torkkolan teos antaa juuri näitä huikeita uusia oivalluksia ja toivoa siitä, että muutos on johdettavissa onnistuneesti myös vaikeissa tilanteissa. "Teos on käytännönläheinen ja ongelmia ratkova: johtaja, ole itse mukana – havaitse, kysy ja kuuntele", Fischer kehottaa ja muistuttaa vielä kirjan ydinopista: "Johtajan tärkein tehtävä on mahdollistaa oppiminen".

Kirjallisuuspalkinnon palkintoraadin muodostivat kokonaisuudessaan KTM, johtamistieteiden tohtori, liiketoimintajohtaja ja tietokirjailija Merja Fischer (Staria Oyj), toimitusjohtaja Ari Rämö (SICK Oy) ja Partner Ville Saarikalle (Speaker Relations, Nordic Business Forum).

Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinto nostaa esiin ajankohtaisia, ansiokkaita suomalaisia yrityskirjoja ja sen tavoitteena on myös kannustaa jokaista kehittämään itseään ja omaa osaamistaan lukemalla. Palkinto on Suomen ainoa yrityskirjapalkinto ja se jaetaan joka toinen vuosi.

Vuoden 2016 kilpailun finaalissa olivat kahden edellä mainitun teoksen lisäksi seuraavat:

  • Ossi Ahto, Anja Kahri, Tuomas Kahri, Marco Mäkinen: Bulkista brändiksi - käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen (Docendo)
  • Kirsi Piha: Rytmihäiriö - tartu mahdollisuuksiin tai kuole (Talentum Pro)
  • Matti Alahuhta: Johtajuus - kirkas suunta ja ihmisten voima (Docendo)
  • Vesa Ilmarinen, Kai Koskela: Digitalisaatio - Yritysjohdon käsikirja (Talentum pro)


Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anu Varpenius, puh. 040 710 4860
Viestintä- ja markkinointijohtaja Terttu Sopanen, puh. 040 334 1202