Suomen Ekonomien palkkatasotutkimus 2014: Vastavalmistuneiden alkupalkat nousivat talouden ahdingosta huolimatta

18.2.2015 10:05

Vastavalmistuneen ekonomin alkupalkkamediaani lokakuussa 2014 oli 3 080 euroa, joten alkupalkka oli kaksi prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

"Jo pitempään työelämässä ahertaneen ekonomin mediaanipalkka laski lähes saman prosenttiluvun verran. Mediaanipalkka oli 4 800 euroa ja se oli 1,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Keskiarvopalkka oli 5 480 euroa", Suomen Ekonomien tutkimuspäällikkö Juha Oksanen kertoo tilastotietoja.

Yksityisellä sektorilla mediaanipalkka oli 5 000 euroa, miinusta 1,9 %. Valtiolla mediaanipalkka pysyi edellisen vuoden lukemassa: 4 400 eurossa ja kunnalla työskentelevän ekonomin keskimmäisin palkka oli 4 300 euroa.

Raskas vuosi näkyy erityisesti johdon palkkakehityksessä

Eniten laskua oli ylimmän johdon palkoissa; mediaani laski 2,1 prosenttia ja oli 7 800 euroa. Johto sai 2 prosenttia vähemmän ja palkkamediaani laski 7 000 euroon. Keskijohdon 5 500 euron ja asiantuntijan 4 300 euron palkkamediaanit pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Samanaikainen inflaatio oli noin prosentin, mikä lisäksi söi ekonomin ostovoimaa.

"Mielestäni tämä osoittaa, että ekonomit ovat valmiit sopeuttamaan palkkatoiveitaan taloudellisen tilanteen mukaan", Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming arvioi.

Tavallisin tapa saada enemmän palkkaa on yleiskorotus

Edelleen yleisin tapa ekonominkin palkannousuun on työ- ja virkaehtosopimusten mukainen yleiskorotus. Vastaajista noin 60 prosenttia kertoi palkkansa nousseen yleiskorotuksen ansiosta.  Henkilökohtaisen palkankorotuksen oli saanut kolmisenkymmentä prosenttia.

Vastaajista kolmasosa kertoi, ettei työpaikalla puhuta lainkaan yleiskorotuksista ja 55 vastaajan mukaan vain satunnaisesti. Henkilökohtaisista palkoista puhutaan vielä harvemmin. "Tuntuu merkilliseltä, että ekonomien työpaikoilla ei käydä keskusteluja palkankorotuksista. Tämä antaa aihetta olettaa, ettei myöskään tunneta oman työpaikan palkkapolitiikkaa", Hemming toteaa.

Uusi asema tai tehtävä lisäsi palkkaa 15 prosentilla vastaajista ja uusi työnantaja 11 prosentilla. "Erityisesti uran alkuvaiheessa työtehtävän ja työpaikan vaihtaminen on tapa kasvattaa omaa tulotasoa".

Edelleen ekonomin työviikko on pitkä, mutta ei taloudellisesti kannattava

Ylimmän johdon ja johdon todelliset viikkotyötunnit lisääntyivät tunnilla vuoteen 2013 verrattuna. Ylin johto työskenteli 46 tuntia ja johto paiskoi töitä 44 tuntia. Myös keskijohdon ja toimihenkilöiden työtuntien määrä lisääntyi tunnilla, keskijohdon 41 tuntiin ja toimihenkilön viikkoon mahtui 39 työtuntia. Asiantuntija teki töitä edelleen 40 tuntia viikossa.  

Peräti 40 prosenttia vastaajista ei saa korvausta ylitöistään ja 30 prosenttia saa korvauksen suhteessa yksi yhteen joko rahana tai vapaana. Työaikalain sekä työ- tai virkaehtosopimusten mukaisen korvauksen saa 10 prosenttia vastaajista. Vastaajista 14 prosenttia ei tee ylitöitä.

Palkkatasotutkimus tukee henkilökohtaista palkkaneuvottelua

Vuotuinen palkkatasotutkimus tehdään lokakuun ansioiden perusteella. Kysely lähetetään joka toiselle työvoimaan kuuluvalle Suomen Ekonomien ekonomijäsenelle. Vastausaste vuoden 2014 kyselyssä oli 34 prosenttia ja vastaajia oli 4 800.

Palkkatasotutkimuksen tulokset tarjoavat jäsenille mahdollisuuden verrata omaa palkkaansa muiden samalla kokemuksella ja samanlaisissa tehtävissä työskentelevien ekonomien palkkaan. Palkkatiedot auttavat jäseniä neuvottelemaan omasta palkastaan ja tukevat oman palkkapyynnön asettamisessa.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming, p. 050 511 3048
Tutkimuspäällikkö Juha Oksanen, p. 040 556 6671