Työelämän tasa-arvo vaatii poliittisia päätöksiä

11.3.2015 14:07

Ekonominainen ja ekonomimies ovat edelleen eriarvoisessa asemassa sekä palkanmaksussa että urakehityksessä. Suomen Ekonomit vaatiikin poliittisia päätöksiä, joilla työelämän tasa-arvo vauhdittuu ja Euroopan paras työelämä lähenee.

Keskeiseksi ratkaisuksi edistää työelämän tasa-arvoa Ekonomit esittää perhevapaiden ja vanhemmuudesta työnantajille aiheutuvien kustannusten jakamista.

Palkkaerot ovat selkeä osoitus eriarvoisuudesta

Ekonominaisen euro on selittymättömät 11 prosenttia vähemmän kuin ekonomimiehen. Sukupuoleen perustuva palkkaero on edelleen sama kuin vuonna 1998, jolloin Suomen Ekonomit teki ensimmäisen palkkaepätasapaino-selvityksen. Kun kauppatieteiden maisteriksi on valmistunut jo vuosikymmeniä vuosittain lähes yhtä paljon naisia ja miehiä, aika ei eroa korjaa. Tarvitaan myös poliittisia tahtoa vaikuttaa asioihin.

"Selittymättömällä palkkaerolla tarkoitetaan miesten ja naisten palkoissa olevia eroja, kun selittävät tekijät, kuten asemataso, viikkotyötunnit, poissaolovuodet työmarkkinoilta sekä tulospalkkioiden piirissä oleminen on huomioitu. Tämä ns. selittymätön palkkaero on noin 11 prosenttia yksityisellä sektorilla ja kuusi prosenttia valtiolla", Suomen Ekonomien asiamies Kosti Hyyppä selventää.

Työelämässä on eroa

Helmikuussa tehdyn Suomen Ekonomien jäsenkyselyn mukaan opiskeluaikana valtaosa ekonomeista piti omaa ja puolison uraa yhtä tärkeinä. Todellisella työuralla tätä mieltä on enää puolet vastaajista ja kukaan ekonomimiehistä ei pidä puolison uraa tärkeämpänä kuin omaa uraansa, Kosti Hyyppä kertoo tuloksista.

Miesten oletetaan haluavan edetä urallaan ja heidät ylennetään helpommin. Ekonominainen kokee, että edetäkseen hänen on oltava mieskollegaansa parempi sekä tuotava miehiä enemmän esiin osaamistaan ja etenemishalukkuuttaan.

"Onko työelämässä ylennyksen perusteena paras osaaminen? Tuntuu siltä, että uralla etenemiseksi naiselta vaaditaan enemmän näyttöä osaamisesta ja esimiestyöstä", Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming toteaa. 

Suomen tavoitteena on Euroopan paras työelämä 2020

"Tavoitteemme on Euroopan paras työelämä 2020. Koulutus, tasa-arvosuuninnitelmat ja ohjeistus eivät ole riittävästi vauhdittaneet kehitystä. Nyt tarvitaan järeämpiä toimia ja jatkuvaa asennemuutosta. Tarvitaan poliittista tahtoa ja päätöksiä", Hemming vaatii.

"Me Suomen Ekonomeissa haluamme, että molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus perhevapaisiin. Se edellyttää, että isille korvamerkittyä osuutta vapaista lisätään ja samalla lisätään joustavuutta perhevapaiden pitämiseen."

Perhevapaiden ja perhevastuun jakaminen on tehokkain tapa tasata työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia. Tasa-arvoisempi perhevapaajärjestelmä myös ohjaa arjen valintoja ja vaikuttaa asenteisiin.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming, p. 050 511 3048
Asiamies Kosti Hyyppä, p. 050 351 6177

 

Raportti: Ekonomien palkkaerot vuonna 2014 (Slideshare)