Varkaudessa on oivallettu uuden oppimisen välttämättömyys - Osaamisen kehittämisen palkinto Aikawa Fiber Technologies Oy:lle

12.5.2017 11:49

Varkaudessa toimivan Aikawa Fiber Technologies (AFT) Oy:n vuosien tavoitteellinen työ henkilöstön kehittämiseksi on tuonut hyviä tuloksia. Yritys oli Suomen Ekonomien palkintoraadin yksimielinen valinta liiton ensimmäisen Osaamisen kehittämisen palkinnon saajaksi. 10 000 euron palkinto jaetaan 20.5. Kuopiossa Ekonomien liittokokouksessa.

Suomen Ekonomit haluaa vuoden teemansa "Ytimessä osaaminen" myötä nostaa esiin osaamisen ja sen kehittämisen merkitystä sekä laajentaa yhteiskunnallista keskustelua tulevaisuuden osaamistarpeista. AFT – perinteinen metallikonepaja - on edelläkävijän lailla sitouttanut koko henkilöstönsä muokkaamaan yrityksen prosesseja ja näin nostanut sen sulku-uhan alaisuudessa olevasta yrityksestä tuottoisaksi ja viihtyisäksi työpaikaksi.

Koulutuspoliittinen asiamies Mika Parkkari muistuttaa, että nykyajan nopea muutos haastaa jokaisen organisaation miettimään osaamistaan aktiivisesti. "Kehittämistä voi tehdä mitä moninaisimmin tavoin, sitä voi olla esimerkiksi mahdollistava ilmapiiri ja positiivinen asenne jatkuvaa oppimista kohtaan tai uusien toimintatapojen lanseeraaminen."

Muutokseen sitoutunut henkilöstö kaiken pohja

AFT:ssä ihmisten osaamista laajennetaan systemaattisesti kaikilla tasoilla, palkintoraati kiittelee. "Olemme siirtymässä yhden tehtävän hallinnasta monitaitoisuuden kasvattamiseen ja lisäksi panostamme johtamisen ja työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen", kertoo AFT:n henkilöstöpäällikkö Kari Ikäheimonen. Prosesseihin on sitoutettu koko henkilöstö.

Ekonomien palkintoraati näkee kehittämisestä AFT:ssä muodostuneen jo selkeää omaleimaista työtä, josta myös raportoidaan laajasti ja joka on johtanut tuottavuuden parantumiseen. Vuosittainen henkilöstökertomus tuo näkyviin tehdyt ja tulevat toimenpiteet, kun taas arviointimittarit kertovat prosessien onnistumisesta.

Oma osaaminen näkyväksi

Suomen Ekonomit haluaa vaalia yhteiskuntaa, jossa ihminen saa pitää huolta osaamisestaan, sillä sen kehittäminen pidentää tutkitusti työuria. Jokaisen on tärkeää myös itse miettiä, miten oma osaaminen tehdään näkyväksi mm. ansioluettelossa ja omissa verkostoissa.

AFT:llä otettiin kolme vuotta sitten johtamisen kantavaksi teemaksi Lean -ajattelu, jonka kautta toimintatapoja ja osaamista on kehitetty. Mika Parkkari huomauttaa olevan ensiarvoisen tärkeää, että osaamisen kehittämisen tärkeys tunnistetaan organisaation ylintä johtoa myöten. "Esimiehistä on tullut valmentajia, jotka mahdollistavat oppimisen. Kun työntekijät oppivat uutta, he myös edistävät liiketoimintaa", Ikäheimonen selventää.

Palkintoraati esittää erityiskiitoksen siitä, että haasteellisella ja muuttuvalla alalla toimiva AFT on kyennyt jo ajoissa näkemään uuden osaamisen kehittämisen välttämättömänä ja oleellisena osana kulttuuria ja toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja
Koulutuspoliittinen asiamies Mika Parkkari, p. 040 080 2145