YTN ja Kaupan liitto yhteistyöhön

31.5.2017 22:25

Kaupan liitto ja Ylemmät toimihenkilöt YTN pääsivät viime viikolla yhteisymmärrykseen liittojen välisen yhteistyön ja yrityskohtaisen vuoropuhelun edistämisestä kaupan alalla. Yhteistyön tavoitteena on mm. alan houkuttelevuuden lisääminen ja asiantuntijatyön luonteen tulevaisuuden ennakointi. YTN:stä tulee yhteistyökumppani Kaupan liiton tulevaisuushankkeeseen. Osapuolet antavat nyt työpaikoille rauhan alkaa kehittää paikallistason keskustelua ja toimintaa.

- Vaikka työehtosopimusta ei solmittu, Kaupan liitto kannustaa jäsenyrityksiään käymään vuoropuhelua ylempien toimihenkilöiden kanssa ja ratkaisemaan paikallisesti mahdollisesti esille tulevat ongelmat, sanoo työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala Kaupan liitosta. - Osapuolet haluavat kiinnittää yritysten huomiota esim. johtamisen ja työssä jaksamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen, Lavikkala jatkaa.

- Yhteisenä tahtotilana on kehittää yhdessä kaupan alan asiantuntijoiden työtä sekä työhyvinvointia, YTN:n kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula sanoo. - Paikallinen yhteistyö voi johtaa esim. käytäntöjen muutoksiin, kehittämisprojekteihin tai paikalliseen sopimiseen, arvioi Rantamaula.

- On tärkeää, että kaupan alan ylemmät toimihenkilöt käyvät yhdessä yritysten kanssa vuoropuhelua esim. työaikaan ja henkilöstöedustusjärjestelmään liittyvistä asioista. Samalla rakennamme luottamusta kaikilla tasoilla, myös Kaupan liiton tulevaisuusohjelman puitteissa, YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi sanoo.

"Viime viikolla saavutettu lopputulos antaa hyvät edellytykset kehittää myös ekonomien työsuhteisiin vaikuttavia keskeisiä asioita, kuten mm. työaikajoustoja", toteaa Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel. Ratkaisun myötä ylempien toimihenkilöiden ja sitä kautta ekonomien äänellä on parempi mahdollisuus tulla kuulluksi, kun yrityksissä tehdään isoja muutoksia tai sovitaan keskeisistä työsuhde-eduista.

Lisätietoja: työmarkkinajohtaja Riku Salokannel, puh. 040 724 9566.