YTN:lle ja Teknologiateollisuus ry:lle neuvottelutulos kolmelle alalle

2.11.2017 11:39

Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajien Teknologiateollisuus ry ovat saavuttaneet neuvottelutulokset teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikan palvelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Sopimusten voimaantulo edellyttää vielä sopijaosapuolten hallintojen hyväksyntää.

Neuvottelutulokset ovat kolmevuotisia sisältäen option vuodelle 2020. Neuvottelutulokset koskevat kaikkiaan noin 85 000 ylempää toimihenkilöä.

Sopimukset ovat pääosin palkkaratkaisuja, joissa palkkoja korotetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 prosentilla liittojen sopimalla tavalla. Tekstimuutokset ovat vähäisiä.

YTN:n ja Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden nykyiset työehtosopimukset kyseisillä kolmella alalla päättyivät 31.10.2017. YTN:n hallitus kokoontuu maanantaina 6. marraskuuta käsittelemään sopimustilannetta.

Lisätietoja saat työmarkkinayksiköstämme.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN neuvottelee myös Suomen Ekonomien jäsenten puolesta em. aloilla.