SEFE haluaa edistää kestävää johtajuutta suomalaisessa yhteiskunnassa

27.11.2012 10:34

Suomi pitää saada kasvuun. Yt-aaltoliike jatkuu ja jatkuu. Suomeen jää jäljelle yhä vähemmän työpaikkoja. Tämä suunta on pakko kääntää.

Työpaikoilla jatkavat ihmiset ovat suuren paineen alla ja harmaa ylityö on liian monen suomalaisen arkipäivää. Työelämästä syrjäytyneet joutuvat keksimään itsensä uudelleen. Pörssiyhtiö toisensa jälkeen näkyy uutisisssa ikävässä valossa, kun tulosta on tavoiteltu liiketoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista piittaamatta.

Suomen Ekonomiliitto SEFE näkee esimiestyön ja johtamisen pitkäjänteisellä kehittämisellä ja osaamisen lisäämisellä selkeän mahdollisuuden vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja liiketoiminnan voitollisuuteen .

"SEFEllä on Kestävä johtajuus –hanke, jossa on määritelty miten työmarkkinatoimija voi edistää yhteiskuntavastuuta, joka on yksi kestävän yhteiskunnan peruspilari. Halaumme olla jäsentemme kautta kehittämässä kestävää ja terveempää johtajuutta.", SEFEn toiminnanjohtaja Aija Bärlund sanoi Kuopiossa 23. marraskuuta.

Valtakunnallisen Suomen Ekonomiliitto SEFEn liittokokous järjestetään Kuopion Musiikkitalossa 24.11. Tilaisuus kerää seitsemisenkymmentä ekonomia ja kauppatieteiden ylioppilasta eli kylteriä Pohjois-Savoon. Lauantaina myös paikallinen ekonomiyhdistys, Pohjois-Savon Ekonomit, juhlii 75-vuotispäiviään Atlaksessa.
Rohkeus lisää avoimuutta ja luottamusta työyhteisössä

Bärlundin mukaan SEFEn tehtävä vastuullisena vaikuttajana on myös puhua ja toimia yhteiskunnassa kestävän johtajuuden puolesta.

"Johtaminen on läsnäoloa ja ihmisten kohtaamista niin hyvinä kuin huonoina aikoina. SEFEn ekonomijäsenistä lähes puolet toimii esimies- ja johtotehtävissä. Meillä on mahdollisuus ja myös velvollisuus vaikuttaa heidän osaamiseensa tarjoamalla tietoa, koulutusta sekä rohkaisemalla heitä johtajina. Osaavat johtajat kehittävät työelämää, mikä myös vaikuttaa työpaikkojen pysyvyteen", Bärlund linjaa.

SEFE puhuu yksilön osaamisen kehittämisestä sekä esimiehen oikeuksista ja velvollisuuksista. Kestävällä tavalla toimiva johtaja hallitsee työelämän pelisäännöt, tuntee oman organisaation tavoitteet ja osaa huomioida ihmiset yksilöinä. Kestävää johtajuutta edistämällä rohkaistaan sekä esimiestä omassa tehtävässään että jokaista työelämässä olevaa vaikuttamaan omaan työhönsä ja osaamiseensa.

Työelämä tarvitsee nyt dialogia ja rohkeutta

Samanaikaisesti kun puhutaan ikääntyvää Suomea uhkaavasta työvoimapulasta, monilla työpaikoilla käydään yt-neuvotteluja, joiden tavoitteena on vähentää työpaikkoja. Nykykehitys vaarantaa työyhteisöissä käytävän dialogin ja haastaa esimiestyön ja johtamisen. "Hyvinä aikoina on kiva olla pomo. Johtajuutta tarvitaan erityisesti vaikeina aikoina. Nyt jos koskaan on aika jakaa rohkeutta ja osaamista työpaikoilla", Bärlund toteaa ja viittaa SEFEn uuteen strategiaan, jota lauantain liittokokous käsittelee 24.11.

Ekonomiliitto on yksilöiden yhteisö, jossa arvostetaan osaamista ja kunnioitetaan erilaisuutta. Strategian keskeisinä elementteinä ovat osaamisen jakaminen ja rohkeuden jakaminen. Ekonomien yhteisönä liiton tehtävä on tukea jäseniään niin, että he osaavat, uskaltavat ja jaksavat tehdä uusia avauksia omassa työssään ja yksityiselämässään. Liiton tehtävä on myös luoda edellytyksiä jäsenten ja jäsenyhteisöjen jatkuvalle dialogille, Bärlund muistuttaa.

Kestävää johtajuutta läpi työelämän

Kestävässä johtajuudessa lähtökohtana on yksilöiden kyky johtaa itseään.Työyhteisössä kestävä johtajuus vaatii toimivat mittarit ja läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen palkitsemisen. SEFEn tavoitteena on kehittää mittarit ja tarjota niitä työyhteisöjen johtamisen työkaluiksi.

Kestävä johtajuus yhdistää tuottavuuden, sosiaalisen eli yksilön näkökulman, ekologisesti kestävät ratkaisut sekä kulttuurisesti tasa-arvoisen ja erilaisuutta arvostavan toimintaympäristön.
 

Lisätietoja: Suomen Ekonomiliitto SEFE ry, toiminnanjohtaja Aija Bärlund, p. 0400 807 320


Ekonomiliiton kirjallisuuspalkinto 2012 Helena Åhmanin kirjalle Mielen johtaminen organisaatiossa

21.11.2012 14:14

Ekonomiliiton kirjallisuuspalkinto 2012 parhaalle suomalaiselle yrityskirjalle myönnettiin Helena Åhmanin teokselle Mielen johtaminen organisaatiossa (Sanoma Pro). Pääpalkinto on 24 000 euroa ja se jaettiin Helsingin kirjamessuilla 26.10.

Palkintolautakunnan mukaan Åhman haastaa lukijaa ajattelemaan ja teos viehättää tällä haasteellisuudellaan. Åhman on myös laajasti perehtynyt aiheeseen ja käsittelee sitä käytäntöön sovellettavalla tavalla. Teos pyrkii viemään johtamista enemmän ihmisen huomioonottavaan ja samalla kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Kirjan ajankohtainen lähdeluettelo sekä selkeä ja kaunis taitto saivat myös kiitosta. 

Palkintolautakunnan muodostivat ED, professori, vararehtori Malin Brännback Åbo Akademista (pj), 
EM, johtaja Petri Kokko Saksan Googlesta ja DE, VT, kansanedustaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajaKimmo Sasi

Tunnustuspalkinto jaettiin kahtia 

Tunnustuspalkinnon 6 000 euroa jakoivat puoliksi Arto Hiltusen kirja Johtamisen taito (Sanoma Pro) ja Matti Laineman Enkeleitä, onko heitä? (Denali)

Hiltusen kirjaa palkintoraati kehui sen avoimuudesta sekä hyödyllisestä, omaan kokemukseen perustuvasta uratarinasta. Kirja sisältää arvokasta ja kiintoisaa ajan ja kehittymisen kuvausta. Laineman kirjaa palkintoraati arvioi sujuvasti kirjoitetuksi ja hyödylliseksi yrityksen perustamisen ja rahoituksen tietopaketiksi. Kirjan aihe on kansantalouden moninaisuuden kannalta tärkeä ja ajan tarpeita vastaava. 

Kunniamaininnan saivat muut finalistit: Mika Aaltosen ja Rolf Jensenin Mr & Mrs Future ja 5 suurta kysymystä (Talentum)Juha Mattsonin ja Petri Parvisen Best Cases in B2B Sales Management (Teknova) sekä Jarkko Rantasen Tunteella! Voimaa tekemiseen (Talentum).

Palkintolautakunta esitti myös haasteen tuleville yrityskirjojen kirjoittajille: vielä lisää tuoreita näkemyksiä ja uskallusta, niitä tarvitaan nykyisten ja tulevien sukupolvien johtamisen tueksi. Tällöin suomalaiset yrityskirjat pärjäisivät paremmin myös kansainvälisesti. 

Ekonomiliiton kirjallisuuspalkinto jaetaan kahden vuoden välein laadukkaalle ja ajankohtaiselle teokselle, joka edustaa kauppatieteellisten tutkintojen osaamis- ja tutkimusalueita. Tänä vuonna kilpailuun ilmoitettiin 38 teosta, joista esiraati valitsi finaaliin kuusi ehdokasta.

Yleisöäänestyksessä yli 800 ehdotusta

Ekonomiliiton kirjallisuuspalkinnon 2012 yleisöäänestykseen tuli yli 800 ehdotusta. Eniten ääniä sai Matti Laineman kirja Enkeleitä, onko heitä? Toiseksi sijoittui Mika Aaltosen ja Rolf Jensenin Mr & Mrs Future ja 5 suurta kysymystä ja kolmanneksiJarkko Rantasen Tunteella! Voimaa tekemiseen. Äänestäneiden kesken arvotun kirjalahjakortin voitti Marika Viitanen. Onnea! 

Lisätietoja: 

Suomen Ekonomiliitto, projektipäällikkö Jarmo Jaulimo, p. 0400 609 718, jarmo.jaulimo@sefe.fi


Kun hyvinvoiva OP-Pohjolakin käy laajoja yt-neuvotteluja: Oletko sinä seuraava?

21.11.2012 14:12

 

Vahvassa tuloskunnossa oleva OP-Pohjola käy yt-neuvotteluja 1 800 henkilön tulevaisuudesta. Tavoitteena on vähentää 700 työpaikkaa ja ulkoistaa runsaat 200.

OP- Pohjola organisoi toimintojaan uudelleen tavoitteena löytää 50 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2015 loppuun mennessä. Irtisanomisia perustellaan varautumisella tulevaisuuden haasteisiin, kuten uuteen sääntely-ympäristön pankki- ja transaktioveron kustannuksiin. Lisäksi tähdätään korkeampaan vakavaraisuuteen ja parempaan kannattavuuteen. Kun tarkastellaan alan kannattavuutta, taloudellista perustetta ei ole, Ylemmät Toimihenkilöt YTN toteaa tilanteesta.

Niinpä työn on ollut pakko vähentyä. Työn vähentyminen voi olla irtisanomisperusteena vain, jos sen voidaan arvioida olevan pysyvää. 

"Jos vedotaan työn vähenemiseen, tarvetta ylitöihin ei pitäisi jatkossa olla. Alalla työskentelevien YTN-liittojen jäsenten mukaan pankkilaiset ovat enemmän kuin täystyöllistettyjä. Henkilöstö odottaakin kauhulla, mitä tilanne on vähennysten jälkeen.  Irtisanottavan henkilöstön lisäksi kärsivät asiakkaat", muistuttaa YTN:n varapuheenjohtaja Lotta Savinko

Yt-laki edellyttää henkilöstötarpeiden ennakointia 

"OP-Pohjolan johto on ymmärtänyt yt-lain väärin. Ennakoiminen ei tarkoita sitä, että sopeutetaan henkilöstömäärä muuttuvaan markkinatilanteeseen. Ennakoiminen tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että hyvissä ajoin vähennetään rekrytointeja, löydetään nykyisestä henkilöstöstä piilevä osaaminen ja koulutetaan henkilöstö kohtaamaan uudet haasteet. Sen sijaan OP-Pohjolaan on rekrytoitu uutta työvoimaa. Todennäköisesti vähennykset kohdistuvat vanhempaan pitkäaikaiseen henkilöstöön. OP-Pohjola on laiminlyönyt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat, koska kannattava yritys on nyt tässä tilanteessa", Savinko latelee. 

Työsuhdelakiin tarvitaan korotettu muutosturva

Suomessa henkilöstöä voidaan nykyisen lain puitteissa irtisanoa, menipä yrityksellä taloudellisesti kuinka hyvin tahansa. Työsopimuslakiin tulisi lisätä vaatimus, että yrityksen pitää aina osoittaa taloudelliset perusteet. Lisäksi taloudellisesti terveille ja hyvin menestyville yrityksille tulisi asettaa korotettu muutosturva-vaatimus, YTN:n varapuheenjohtaja Mika Varjonen linjaa.

"OP-Pohjola on hyvä esimerkki siitä, että yhteiskuntavastuun toteuttaminen henkilöstön osalta ei toimi ilman kiristyvää työsopimuslain säädäntöä."

OP-ryhmä korostaa suomalaisuutta ja vahvaa yhteiskuntavastuuta. Sosiaalisesta vastuusta on konsernin sivuilla: "Vastuullinen henkilöstöjohtaminen on keskeisessä asemassa Pohjolassa. Vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa korostetaan osaamisen kehittämistä ja kannustavaa työilmapiiriä".

NYT OP-Pohjolalta odotetaan näyttöjä siitä, miten suomalainen hyvin menestyvä finanssikonserni irtisanomistilanteessa huomioi esimerkiksi ikääntyvän henkilöstön aseman, talon jäävien työntekijöiden jaksamisen ja irtisanottavien henkilöiden muutosturvan.

"Tässä tilanteessa hiipii mieleen pelko, mikä hyvin menestyvä yritys seuraavaksi antaa kenkää osaaville ja asiaansa sitoutuneille työntekijöilleen. Kuka meistä on lähtijä?", Varjonen kysyy.

Lisätietoja: 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, varapuheenjohtaja Lotta Savinko, p. 040 504 4356 ja varapuheenjohtaja Mika Varjonen, p. 0400 016 900


Ekonomi sai hopeaa Folio Awards -kisassa

19.11.2012 13:36

Ekonomi-lehti palkittiin hopealla Folio Awards -kilpailun Ozzies-kategoriassaEkonomi-lehti palkittiin hopealla Folio Awards -kilpailun Ozzies-kategoriassa. Folio Awards on maailman suurin lehtikilpailu.

Ekonomi kilpailisarjassa Best Use of Photography, Association/Non-Profit.Palkinto tuli lehden 3/12-numeron kansijutulla "AY-liike uuteen aikaan". Toteutuksesta vastasivat AD Ari Hirvonen, graafinen suunnittelija Katri Nietosjärvi ja valokuvaaja Pekka Holmström Otavamediasta.

Vuoden 2012 voittajat julkistettiin New Yorkissa marraskuun 14. päivänä. 

Lue uusimman Ekonomi-lehden verkkolehti


Vielä ehdit mukaan - Työhyvinvoinnin TulosFoorumi 21.11.

15.11.2012 11:17

Kriittisiä näkökulmia ja testattuja ratkaisuja johtamisen vaikutuksista henkilöstön työhyvinvointiin sekä yrityksen tuottavuuteen ja tulokseen.

Liiketoiminta- ja HR-johdolle suunnatun seminaarin puhujakaartiin kuuluvat mm. Esko Aho, Satu Huber sekä valmentavan johtajuuden asiantuntija, tekniikan tohtori, KTM Ria Parppei. Lisäksi saat kuulla tuloksellisten työhyvinvointitoimenpiteiden johtamisesta Suomen eturivin yrityksissä: LähiTapiola Eläkeyhtiö, Fazer sekä Hewlett-Packard.

Aika: keskiviikko 21.11.2012 klo 8.30-12.00
Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki

SEFEn jäsenet saavat -20 % edun kirjaamalla koodin "SEFE" verkkoilmoittautumisen yhteydessä kenttään "kampanjakoodi".

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan


Ekonomiliitto haluaa vanhemmille paremmat mahdollisuudet vanhemmuuteen ja työhön

13.11.2012 13:30

 

Naisten pitkät tauot töistä epätasa-arvoistavat työelämääPääministeri Jyrki Katainen kertoi haluavansa pienten lasten vanhemmat nopeammin takaisin työelämään. Yhtenä ratkaisuna Katainen pitää osa-aikatyön lisäämistä. Katainen toteaa myös, että naisten pitkät tauot työelämästä ovat ongelma ja heikentävät naisten työmarkkinakelpoisuutta. Suomen Ekonomiliitto SEFEn mielestä Katainen on oikeilla jäljillä. 

Naisten pitkät tauot töistä epätasa-arvoistavat työelämää. Tämä näkyy etenkin aloilla, joilla saman koulutuksen läpikäyneitä naisia ja miehiä on yhtä paljon. 

"Ekonomien kohdalla tämä tarkoittaa naisten hitaampaa urakehitystä ja matalampaa palkkaa myös samanlaisissa tehtävissä", SEFEn asiamies Kosti Hyyppä sanoo.

Toinen pitkien perhevapaiden tuoma ongelma on hankaluudet palatessa töihin. "Meille tulee lähes päivittäin yhteydenottoja naisilta, joille ei olekaan tarjolla työsopimuksen mukaista työtä perhevapaalta palatessa" jatkaa Hyyppä.

Vanhempainvapaalta palaavalla työntekijällä tulee olla vastaava työsuhdeturva kuin raskaana olevalla työntekijällä. Tällöin irtisanomistilanteessa työnantajan tulisi osoittaa, ettei irtisanominen johdu äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan käytöstä.

Tällainen presumptio olisi voimassa esimerkiksi yhtä pitkään kuin perhevapaajakso on kestänyt, kuitenkin enintään puoli vuotta. Korotettu työsuhdeturva myös kannustaisi työntekijöitä palaamaan työelämään, mikä osaltaan pidentäisi työuria sekä parantaisi työnantajan ennakointimahdollisuuksia.

Osittaisella hoitovapaalla vähennettävä myös työmäärää

"Myös osittaisen hoitovapaan lisääminen työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi on ilman muuta kannatettavaa – myös isille. Lisäksi olisi päästävä eroon on-off työskentelykulttuurista, jossa välimuodot eivät käytännössä ole mahdollisia." sanoo SEFEn edunvalvontajohtaja Lotta Savinko.

Johtamista on kuitenkin parannettava ja opittava aidosti vähentämään työmäärää osa-aikatyöskentelyn ajaksi. "Esimerkiksi osittaisella hoitovapaalla olevat jäsenemme törmäävät jatkuvasti siihen, että koko viikon työt on pystyttävä hoitamaan neljässä päivässä. Liian usein töitä ei lainkaan järjestellä uudelleen osa-aikaisen työskentelyn ajaksi", Savinko jatkaa.

Työnantajien asenteilla ja henkilöstöpolitiikan kannustavuudella on iso merkitys osa-aikaisen hoitovapaan onnistumiseen. Työpaikan tasa-arvosuunnitelmassa tulisi käydä esiin, kuinka perhevapaat jakaantuvat yrityksessä miesten ja naisten kesken ja millä toimilla työnantaja tukee tasa-arvoista kehitystä.

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi tulee työuran kaikissa vaiheissa kiinnittää erityistä huomiota työelämäjoustoihin. Työlainsäädäntö ja yhteistoiminta luovat hyvät edellytykset monimuotoisille joustoille ja näitä mahdollisuuksia pitäisi uskaltaa työelämässä toteuttaa. Hyvä esimerkki tällaisista joustoista on työaikapankki. 

Kun näitä yhteensovittamismalleja ja vaihtoehtoja luodaan ja kehitetään, tulisi niissä olla ensisijainen perusta vapaiden ja joustojen tasaisella jaolla miesten ja naisten kesken. Työnantajan tulee henkilöstösuunnitelmassa ja toimenkuvien mitoituksessa huomioida riittävät resurssit, jotta työntekijällä on todellinen mahdollisuus tehdä työtä normaalin työajan puitteissa.

Perhevapailta työelämään palaamisen antikannusteena on pelko siitä, ettei normaali 8 tunnin työpäivä ole mahdollinen eikä työntekijä näe edes mahdolliseksi yhdistää työtä ja perhettä.

Lisätietoja: 

Edunvalvontajohtaja Lotta Savinko p. +358405044356 
Asiamies Kosti Hyyppä p. +35503516177


Työn ja perheen yhteensovittaminen kiinnostaa myös ekonomi-isiä

8.11.2012 12:40

SEFE järjesti miehille suunnatun Isänä työelämässä -tilaisuuden Helsingissä keskiviikkona 7.11.2012

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on haaste myös monelle miesekonomille. Aiheeseen liittyen SEFE järjesti miehille suunnatun Isänä työelämässä -tilaisuuden Helsingissä keskiviikkona 7.11.2012.
 

SEFEn tasa-arvoasioista vastaava asiamies Kosti Hyyppä esitteli tilaisuudessa SEFEn näkemyksiä perhevapaiden pitämisestä.

"Suomalainen työelämä on SEFEn mielestä sitä tasa-arvoisempi, mitä tasaisemmin molemmat sukupuolet pitävät perhevapaita. Ekonomit ovat perhevapaiden pitämisen kannalta mielenkiintoinen ammattikunta, sillä SEFEn jäsenistä puolet on naisia ja puolet miehiä. Toistaiseksi monissa ekonomipariskunnissa päädytään kuitenkin siihen, että perheen äiti pitää perhevapaista myös kaiken sen osuuden, joka on jaettavissa sekä äidin että isän kesken", hän arvioi.

SEFE vaatii, että vanhempainvapaalta palaavalle on saatava samanlainen jälkisuoja kuin raskaana oleville. Lisäksi pitää kasvattaa isille korvamerkittyä osuutta perhevapaista.
"Muualta saatujen kokemusten perusteella isille korvamerkityn osuuden kasvattaminen lisää myös sitä osuutta, jonka isät käyttävät jaettavissa olevista perhevapaista", Hyyppä kertoo.

Yhteinen aika lasten kanssa lisää isän hyvinvointia

Projektin kehittämispäällikkö Peter PeitsaloTilaisuus järjestettiin yhteistyössä Isänä työelämässä -projektin kanssa. Sen tavoitteena on edistää isäystävällistä työkulttuuria sekä lisätä tietoisuutta työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksista. Projektin kehittämispäällikkö Peter Peitsalo korosti, että myös isien hyvinvoinnille on tärkeää, että eri elämänalueet – perhe, ura, oma aika ja vapaa-aika – ovat tasapainossa.

Peitsalo tiivisti, että mies, joka käyttää aikaa lastensa kanssa, voi yksinkertaisesti paremmin. Vaikka erityisesti pienten lasten isien aika on kortilla, ei kuitenkaan kannata hylätä omia kavereita ja harrastuksia, jotka auttavat omaa jaksamista ja hyvinvointia myös tuossa elämänvaiheessa.

Perhevapaat eivät jakaudu tasaisesti

Isyysvapaiden pitäminen vaihtelee Suomessa yhä suuresti. Läheskään kaikki isät eivät nykyisin pidä edes isäkuukautta, joka on isälle tarkoitettu perhevapaa.

Isänä työelämässä -projektin projektipäällikkö Markus Forsell vaati työnantajia tukemaan isiä nykyistä enemmän siihen, että lain isälle sallimat perhevapaat kannattaa pitää. Forsell kannusti kaikkia osallistujia – joista lähes kaikki olivat pienten lasten isiä joko siirtymässä perhevapaalle tai ainakin harkitsemassa sitä – puhumaan kokemuksistaan työpaikalla ja sen ulkopuolella.

Osallistujien kommentit heijastelivat hyvin sefeläisten yksilöllistä ja käytännönläheistä suhtautumista perhevapaisiin. Monen ekonomi-isän mielestä oma urakehitys voi vaarantua, jos pitää kaikki lain sallimat perhevapaat. Toisaalta osa näkee perhevapaat myös hyvänä mahdollisuutena jäädä kiireisestä työelämästä välillä kotiin ja huolehtia lapsista ja kotiaskareista tavallista tiiviimmin.

Vuoden 2013 alussa voimaantuleva uusi isyysvapaa on pieni askel kohti nykyistä tasa-arvoisempaa työelämää. Sen tavoittelemiseksi SEFE järjestää myös keväällä 2013 Naistenpäivä-tilaisuuksia, joista tulee lisätietoa myöhemmin.

Lue lisää isyyden ja työn yhdistämisestä.


Isät tarvitsevat rohkaisua päättää perhevapaistaan

7.11.2012 13:21

Isät tarvitsevat rohkaisua päättää perhevapaistaanTyön ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottaminen on keskeisimpiä työelämän kehityskohteita Suomessa. Yhteensovittamisen helpottamiseksi, tarvitaan muutosta sekä järjestelmään, työnantajien toimintaan että asenteisiin.

Perhevapaat ovat Suomessa painottuneet voimakkaasti äitien käyttämiksi, vaikka suurin osa vapaista onkin jaettavissa molempien vanhempien kesken. 

"Moni isä kertoo olevansa kiinnostunut esimerkiksi hoitovapaan pitämisestä, mutta yllättävän harvan kiinnostus realisoituu pidettyinä hoitovapaina" sanoo Suomen Ekonomiliitto SEFEn edunvalvontajohtajaLotta Savinko.

Työelämän tasa-arvon kannalta perhevastuun tasaisempi jakaantuminen olisi tärkeää. Ekonomipariskunnissa tyypillinen tilanne on, että ennen lapsen syntymää molempien ura on yhtä tärkeä, mutta lasten synnyttyä äiti omii perhevastuun ja isä keskittyy uraansa. "Usein äiti haluaa pitää jaettavan osuuden vapaista kokonaisuudessaan ja isä suostuu äidin ehdotukseen asiaa sen enempää miettimättä" sanoo SEFEn tasa-arvoasioista vastaava asiamies Kosti Hyyppä.

Ehkä kaikkein keskeisin vaikuttaja perhevapaisen pitämiseen löytyy työpaikalta. Vaikka vanhemmilla onkin oikeus päättää, on työnantajan suhtautuminen ja työpaikan ilmapiiri keskeinen vaikuttaja etenkin miehen pidempiin perhevapaisiin. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantaminen on keskeisimpiä kehittämiskohteita Suomen matkalla kohti maailman parasta työelämää. Myös parhaista osaajista kilpailevien työnantajien kannattaa herätä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tarpeeseen, koska työnantajan maine leviää ja hyvämaineiset työnantajat saavat parhaat työntekijät.

Ensi vuoden alusta lukien voimaan tuleva uusi isyysvapaa on pieni askel kohti tasa-arvoisempaa työelämää. "Muualla saatujen kokemusten perusteella näyttää siltä, että isille korvamerkityn osuuden kasvattaminen lisää isien käyttämää osuutta jaettavistakin perhevapaista." sanoo Kosti Hyyppä. Luonnollinen seuraus perhevapaiden tasaisemmalle jakamiselle on tasaisempi perhevastuun jakautuminen myös tulevaisuudessa.

Uudesta isyysvapaasta on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksessa. SEFE pitää työelämäasioiden kolmikantaista kehittämistyötä välttämättömänä jatkossakin.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Lotta Savinko p. 040 5044 356 
Asiamies Kosti Hyyppä p. 050 3516 177

Lue lisää isyyden ja työn yhdistämisestä

 


SEFE järjesti tänään tiedettävästi Suomen suurimman WEBINAARIN

23.10.2012 13:51

SEFE järjesti tänään tiedettävästi Suomen suurimman WEBINAARINTiistaina 23.10. järjestettyyn LinkedIn työnhaun apuna –webinaariin ilmoittautuneita oli 930. Puhujina webinaarissa toimivat alan ammattilaiset Jari Juslén ja Piritta Seppälä.

Webinaarissa opittiin muun muassa kuinka LinkedIniä voi hyödyntää, saatiin vinkkejä oman LinkedIn-profiilin luomiseen ja päivittämiseen sekä myös LinkedInissä työpaikkojen etsimiseen. 

Webinaariin osallistuneista noin 35 prosenttia olivat aktiivisia LinkedInin käyttäjiä, noin 40 prosenttia ovat luoneet profiilin itselleen, mutta eivät käytä LinkedIniä aktiivisesti. Mukana olleista 25 prosenttia eivät ainakaan ennen webinaaria olleet luoneet itselleen LinkedIn-profiilia, mutta nähtäväksi jää, muuttuuko tämä luku webinaarin antien seurauksena!

SEFE järjestää säännöllisesti erilaisia webinaareja useista ajankohtaisista teemoista. Webinaarit ja niiden aikataulut löydät SEFEn tapahtumakalenterista. 

Webinaarit toteutetaan vuorovaikutteisena verkkoseminaarina, johon osallistutaan omalta tietokoneelta, verkkoselaimen välityksellä. Osallistumiseen riittää tavallinen PC/Mac -tietokone, jossa on äänentoisto (kaiuttimet tai kuulokkeet) ja mieluiten laajakaistayhteys Internetiin.


Näytetään tulokset 261 - 269 / 269
Merkintöjä per sivu 20
of 14